Oppositiopuolue perussuomalaisten vaaliohjelma keskittyy maahanmuuttoon. Yleisohjelmassaan puolue linjaa, että menoja on ”merkittävästi leikattava” hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi.

Perussuomalaiset panostaisi vähäosaisiin, vanhuksiin, lapsiperheisiin, sairaisiin ja vammaisiin. Puolue asettaisi Suomen viennin kilpailukyvyn turvaamisen etusijalle ja keventäisi suomalaisen teollisuuden kustannuksia.

Puolue laskisi sähköveron minimiin ja laskisi asumisen, liikkumisen ja lämmityksen kuluja. Työmarkkinoille perussuomalaiset lisäisi joustoja.

Puolue ei tarkenna ohjelmassaan, mitä menoja se supistaisi ja miten paljon eikä sitä, miten uudistukset rahoitettaisiin.

Erillisessä maahanmuutto-ohjelmassaan perussuomalaiset linjaa, että laittomaan maahanntuloon ja maassa oleskeluun on oltava nollatoleranssi.

”Kasvava ongelma ovat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, jotka jäävät luvatta maahan”, perussuomalaiset lausuu.

”Suomen tulee välittömästi ottaa käyttöön kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden systemaattinen säilöönotto. Säilöstä pääsee vain yhteen suuntaan, pois Suomesta”, puolue linjaa.

Perussuomalaisten mielestä säilöönotto vähentäisi turvallisuusriskejä.

”Turvapaikanhakijoiden liikkeitä on seurattava tarkasti sekä hakemuskäsittelyn aikana että sen jälkeen. Hakemuksen vireilläoloajan turvapaikanhakijan pitää olla luvallista liikkua vain vastaanottokeskuksen välittömässä läheisyydessä. Huomattavan suuri osa Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista jää identifioimatta, mikä osaltaan tukee vaatimusta valvonnan tiukentamisesta. On täysin kestämätöntä, että kaduillamme liikkuu tuhatmäärin ihmisiä, joiden henkilöllisyyttä tai historiaa kukaan ei tiedä”, perussuomalaiset linjaa.

Perussuomalaiset kysyi eduskunnan kyselytunnilla tammikuussa, aikooko hallitus ottaa laittomasti maassa olevat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) huomautti, ettei kaikkia kielteisen päätöksen saaneita voida ottaa säilöön ja tämä myös tulisi kalliiksi. LUE LISÄÄ: ”Se maksaisi 200 €/päivä” – Ministeri Mykkänen ja perussuomalaisten Meri ottivat yhteen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönotosta

”Jos kaikki kielteisen päätöksen saaneet otettaisiin säilöön, 200 euroa päivä, 10 000 henkilöä tällä hetkellä suunnilleen – 365 miljoonaa euroa vuodessa. Jos tällä rahalla voisin estää seksuaalirikoksia, tekisin sitä huomattavasti tehokkaammin kuin ottamalla henkilötä säilöön, joista 90 prosenttia ei ole vaara suomalaisille tytöille, lapsille, aikuisille. Ja se mitä tulee oikeudenmukaisuuteen: meidän tulee aidosti tehdä toimia jotka kohdistuvat erityisesti ulkomaalaisiin, koska meillä on tietty segmentti ulkomaalaisia, jotka ovat täällä ilman oleskelulupaa tai syyllistyvät rikoksiin. Heistä pitää päästä eroon. Tässä on yhteinen tahtotila ja niitä toimia viedään eteenpäin ja on viety tähänkin asti. Mutta samalla olisi väärin leimata tuhannet ulkomaalaiset ihonvärin perusteella, ikään kuin päästä heistä eroon, vaikka he toimivat täysin moitteettomasti. Minä puhuin tässä oikeudenmukaisuudesta, joka sisältyy perustuslakiimme, mutta ilmeisesti teillä on eri käsitys asiasta”, Mykkänen sanoi.

Perussuomalaiset toteaa vaaliohjelmassaan:

”Jotkut kommentoivat säilöönottovaatimusta sillä, että se tulisi kalliiksi. Tiukka maahanmuuttopolitiikka ei koskaan tule niin kalliiksi kuin löysän maahanmuuttopolitiikan seuraukset. Mikäli Suomessa olisi kaikille kielteisen päätöksen saaneille voimassa säilöönotto, tänne ei saapuisi tuhansia ihmisiä Euroopan mantereen halki”, puolue uskoo.

Katso kaikki US:n jutut puolueiden eduskuntavaaliohjelmista täältä !