Kolme perussuomalaisten kansanedustajaa on saanut tarpeekseen rikoslain pykälästä koskien kiihottamista kansanryhmää vastaan. Olli Immonen, Jussi Halla-aho ja Juho Eerola kertovat maksavansa yhteisvastuullisesti kansanedustaja James Hirvisaaren (ps.) hovioikeudesta kyseisen lainkohdan perusteella saamat sakot.

Rikoslain 11. luvun 10 §:än mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on tuomittava se, joka "asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla perusteella".

- Katsomme, että siteerattu pykälä nykyisessä muodossaan mahdollistaa minkä tahansa jostakin kansanryhmästä ilmaistun, epämiellyttäväksi koetun mielipiteen tai tiedon tulkisemisen laittomaksi, perussuomalaiset toteavat tiedotteessaan, jonka Olli Immonen on julkaissut Puheenvuoro-blogissaan.Kansanedustajat huomauttavat, että Kouvolan hovioikeus ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus tulivat vastakkaisiin johtopäätöksiin saman lainkohdan perusteella.

Kansanedustajat aikovat jättää lakialoitteen kyseisen lainkohdan kumoamisesta ja korvaamisesta saman luvun 10a §:llä, jossa säädetään törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Hovioikeus määräsi joulukuussa Hirvisaarelle 25 päiväsakkoa, mikä tekee 1425 euroa. Immonen, Halla-aho ja Eerola ilmoittavat maksavansa tasamääräiset osuudet sakosta. Oikeusprosessi on kuitenkin vielä kesken, sillä Hirvisaari on hakenut Korkeimmalta oikeudelta valituslupaa asiassa.

Hirvisaaren syyte tuli blogikirjoituksesta, jonka Hirvisaari julkaisi Uuden Suomen blogipalvelussa vuonna 2010. Kirjoituksen otsikkona oli "Kikkarapäälle kuonoon". Uusi Suomi on poistanut kyseisen kirjoituksen palvelustaan.

Myös Halla-aholla on oma oikeusprosessinsa kesken. Halla-aho tuomittiin sekä käräjä- että hovioikeudessa sakkoihin uskonrauhan rikkomisesta muslimeja koskevista väitteistään. KKO käsittelee asiaa parhaillaan.