Oppositiopuolue perussuomalaiset (PS) vaatii eduskuntaa koolle valtioneuvoston tiedonantoa varten, jotta koko eduskunta voi käydä keskustelun EU:n elvytyspaketista.

Eduskunta on parhaillaan kesän istuntotauolla, ja syysistuntokausi on määrä aloittaa 1. syyskuuta.

”Esitämme, että eduskunta kutsutaan pikaisesti koolle valtioneuvoston tiedonantoa varten, jotta koko eduskunta voi käydä keskustelun tilanteesta ja että myös oppositiota kuullaan”, perussuomalaiset toteaa julkilausumassaan.

”Mikäli pääministeri Marin ei tahdo saattaa näin historiallista päätöstään pikimmiten koko eduskunnan käsiteltäväksi, se paljastaa hallituspuolueissa vallitsevan arvomaailman. Jos hallitus ei tahdo eduskuntaa koolle, Suomen demokratia uhkaa siirtyä askeleen huolestuttavampaan suuntaan. Euroopan parlamentti on tänään kutsuttu istuntoon keskustelemaan tilanteesta ja näin tulee toimia myös Suomessa. Pääministeri ei saa valtiopäivien istuntotaukoa hyväksikäyttäen pyrkiä ohittamaan vallankäytössään eduskuntaa, joka toimii kansan valitsemana korkeimpana päättävänä elimenä.”

Ryhmäpuheenjohtaja Ville Tavio (ps) kertoi kokouksen tuloksista aiemmin eduskuntatalon portailla.

Tavion mukaan välikysymystä ei voi tehdä istuntotauon aikana, ja nyt PS vaatii, että eduskunta kutsutaan koolle. Tämän tarkemmin hän ei kuitenkaan kommentoinut sitä, aikooko PS tehdä asiasta välikysymyksen.

Tiedonanto on valtioneuvoston käsissä ja PS toivoo nyt pääministeri Sanna Marinin (sd) toimivan PS:n julkilausuman mukaan.

Tavion mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto oli selkeä, ja Marin ylitti hänen näkemyksensä mukaan toimivaltuutensa. Tavion mukaan asia täytyy toki juridisessa mielessä käsitellä perustuslakivaliokunnan kautta. Perussuomalaiset katsoo julkilausumassaan, että pääministeri Marin ”on todennäköisesti perustuslakia rikkoen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 16/2020) oikeudelliset reunaehdot ohittaen toiminut oikeudellisesti kestämättömällä tavalla”.

”Perustuslakivaliokunta on myös edellyttänyt EU:n uudesta suunnasta laajaa kansalaiskeskustelua. No-bailout -säännön rikkomisen on katsottu aiemmin olleen vastoin EU:n perussopimuksia. Se on myös vastoin Marinin hallitusohjelman omaa kirjausta”, perussuomalaiset katsoo.

Perussuomalaiset kritisoi erityisesti sitä, että EU siirtyy elvytyspaketin kautta liittovaltion suuntaan. Tavion mukaan kokouksessa vallitsi äärimmäisen huolestunut tunnelma. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Suomessa huolestuttaa perussuomalaisia.

”Käynnissä olevat tapahtumat ovat historialliset ja niillä on kauaskantoiset seuraukset niin EU:n liittovaltiokehityksen kuin Suomen talouden kannalta. EU:sta ollaan tekemässä entistä selkeämmin tulonsiirtounioni, jossa taloutensa paremmin hoitaneet maat laitetaan maksumiehiksi huonommin taloutensa hoitaneille. Suomalainen veronmaksaja laitetaan kirjaimellisesti omilla korkeilla veroillaan rahoittamaan muiden maiden matalamman verotuksen. EU on ottamassa näitä tulonsiirtoja varten ensimmäisen yhteisen velkansa ja perustamassa itselleen uuden verotusoikeuden”, perussuomalaiset toteaa julkilausumassaan.