Oppositiopuolue perussuomalaiset (PS) vaatii eduskuntaa koolle valtioneuvoston tiedonantoa varten, jotta koko eduskunta voi käydä keskustelun EU:n elvytyspaketista.