Sisäministeri Paula Risikko (kok.) vaatii hallitusohjelman mukaisen osallistavan sosiaaliturvan mallin kokeilua perustulokokeilun yhteydessä.

– Perustulo yksinkertaistaa sosiaaliturvaa, mutta ei automaattisesti kannusta työhön. Perustulo voi pahimmassa tapauksessa jopa passivoida ihmistä. Pitää tarjota osallistavampi vaihtoehto, Risikko kommentoi tiedotteessaan.

Hän sanoo, että osallistuminen voi tarkoittaa eri asioita.

–Perinteinen työttömien aktivointipolitiikka on osoittautunut heikoksi keinoksi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja estää syrjäytymistä. Perustulokokeilu tuo uuden kulman sosiaaliturvan kehittämiseen, mutta siitä puuttuu osallistava elementti. Osallistava sosiaaliturvan tavoitteena on työikäisten työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien ihmisten aktivointi koulutukseen, kansalaistoimintaan tai muuhun yhteisölliseen toimintaan, Risikko kertoo.

Kokoomuksen kansanedustajat ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Sari Sarkomaa, Sari Raassina ja Sanna Lauslahti ilmoittivat perjantaina kannattavansa sisäministeri Risikon ehdotusta.

–Risikon idea osallistavan sosiaaliturvan ottamisesta osaksi perustulokokeilua on hyvä. Kun hallitus käsittelee linjauksia kokeilun jatkosta, on silloin ehdottomasti pohdittava vakavasti osallistavan elementin tai mallin tuomista mukaan kokeiluun, Sarkomaa sanoo.

Ensi vuoden alussa alkavan perustulokokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko perustulon avulla vähentää köyhyyttä ja välinputoamista, vähentää sosiaalietuuksiin ja verotukseen liittyvää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon julkistaloudellisesti kestävällä tavalla. Samanaikaisesti Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta puolestaan selvitetään mallia osallistavaksi sosiaaliturvaksi. Kyseisen hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa työn vastaanottamista estävien kannustinloukkuja purkamiseksi ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi.

–Osallistava sosiaaliturvan tavoitteena on työikäisten työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien ihmisten aktivointi koulutukseen, kansalaistoimintaan tai muuhun yhteisölliseen toimintaan. Se ei ole puhdasverinen perustulomalli, mutta tavoite kannustaa kaikenlaisen työn vastaanottamiseen ja muuhun aktiivisuuteen on perustulon kanssa yhteinen. Itse asiassa osallistava sosiaaliturva toteuttaisi perustulokokeiluun otettavaa mallia paremmin juuri tätä kannustavuustavoitetta ja ennen työkyvyn ylläpitoa, Lauslahti kommentoi.

Sari Raassina korostaa, että Suomen osiaaliturvajärjestelmä ei sellaisenaan vastaa muuttuvan työelämän vaatimuksia.

–Itsensä työllistämisen, erilaiset pätkä- ja keikkatyöt sekä muuten modernit työsuhteet on huomioitava järjestelmässä nykyistä paremmin. Osallistava sosiaaliturva on yksi keino uudistaa järjestelmää.

Hallituksen perustulokokeilu alkaa tammikuussa. Kelan mukaan 2000 satunnaisesti valittua, Kelan työttömyysetuuksien piirissä olevaa suomalaista saa pian kirjeen Kelalta ja heidän tililleen alkaa tammikuusta lähtien tulla kuukausittainen 560 euron perustulo. He saavat perustuloa kahden vuoden ajan eli 2017–2018. Perustulon uskotaan oikein toteutettuna poistavan kannustinloukkuja ja lisäävän työn vastaanottamista.

Lue lisää: 2000 suomalaista saa pian kirjeen: Tilille 560 € joka kuukausi – perustulosta ei voi kieltäytyä