Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapauksen käsittely jatkuu helmikuun 6. päivänä.

Tuolloin käsittelyä jatketaan valiokunnan tiistaina saaman lisäselvityksen ja laaditun muistion pohjalta. Valiokunnan kokouksiin 12. ja 13. helmikuuta on kutsuttu asiantuntijoita arvioimaan ”aineistoa hallinnollisen päätöksenteon asianmukaisuuden ja virkamiesoikeudellisten näkökohtien valossa” sekä esitutkintakynnyksen ylittymistä. Arvioinnissa on mukana muun muassa valtakunnansyyttäjä.

Valiokunta kuuli tiistaina kokouksessaan ulkoministeri Haavistoa, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea Syyttäjälaitoksesta sekä konsulipäällikkö Pasi Tuomista ulkoministeriöstä.

Valiokunta toimittaa saamansa selvityksen asiassa kuultaville asiantuntijoille. Asiaan liittyvät käsittelyasiakirjat ovat salassa pidettäviä siihen asti, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty.

Valiokunta päätti pyytää ulkoministeriötä toimittamaan valiokunnalle asian käsittelyn kannalta merkityksellisen aineiston.

Valiokunta kuulee valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita asian myöhemmässä käsittelyvaiheessa, tiedotteessa kerrotaan.

Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä on kyse Haaviston virkatoimien lainmukaisuudesta al-Holin leirin tapauksessa. Kymmenen kansanedustajaa teki Haaviston toimista ministerivastuuasian, mikä käynnisti poikkeuksellisen prosessin eduskunnassa.