Perustuslakivaliokunta suhtautuu epäillen Lex Malmi -kansalaisaloitteeseen, joka tähtää Malmin lentokentän säilyttämiseen. Valiokunta katsoo lausunnossaan, että aloitteen sisältämässä lakiehdotuksessa on paljon korjattavaa, jotta se voitaisiin säätää.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnalta lausuntoa Lex Malmin perustuslainmukaisuudesta. Malmin lentokentän kohtalo on herättänyt laajaa kuohuntaa Lex Malmin alulle panijoiden mukaan kansalaisaloite keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavan 50 000 allekirjoittajan kannatuksen toiseksi lyhyimmässä ajassa kaikista siihenastisista kansalaisaloitteista.

Malmin lentokenttäalueen omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin kaupunginvaltuusto on kansalaisaloitteen laatimisen jälkeen hyväksynyt uuden yleiskaavan alueelle, joka on osoitettu asuntorakentamiseen. Alueelle on ollut määrä rakentaa asuntoja noin 25 000 ihmiselle. Ennen lopullista päätöstä 13 000 helsinkiläistä allekirjoitti kuntalaisaloitteen lentokentän säilyttämisen puolesta.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sekaantui asiaan helmikuussa, kun hän sanoi eduskunnassa, että hallitus on valmis pelastamaan Malmin lentokentän. Kommentti yllätti esimerkiksi hallituspuolue kokoomuksen ja ihmetytti laajalti, sillä valtio irtautui asiasta jo vuosia sitten. Moni pitikin sitä pelkkänä heittona ja vaalitemppuna.

Lue tarkemmin (juttu jatkuu alla): Juha Sipilän yllättävä Malmi-heitto: ”Maksaisi miljardin – pelkkä vaalitemppu”

–Perustuslakivaliokunta on arvioinut aloitetta kunnallisen itsehallinnon kannalta. Kysymys on myös siitä, miten on arvioitava ehdotusta, jossa yleisen lain sijaan ehdotetaan säädettäväksi yksittäisen hallintoasian ratkaiseva erityislaki, todetaan valiokunnan tiedotteessa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotetun kaltaisen lain säätäminen kaavapäätöksen muuttamiseksi ei ole ongelmitta sovitettavissa yhteen kunnallisen itsehallinnon kanssa.

–Perustuslakivaliokunnan käytännössä yksittäistapauksellisten lakien säätämistä on pyritty välttämään. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pidä kansalaisaloitetta edellä todetuin osin suoranaisesti perustuslain vastaisena.

–Koska lainsäädännössä on perustuslakivaliokunnan mielestä yleisesti syytä pyrkiä johdonmukaisuuteen ja vakauteen ei tehtyjen hallintopäätösten muuttaminen kansalaisaloitteen keinoin kuitenkaan luontevasti sovi kansalaisaloiteinstituution tarkoitukseen nostaa uusia kysymyksiä poliittisen keskustelun kohteeksi.

Valiokunnan mukaan aloitteen sisältämä lakiehdotus ei täytä perustuslain vaatimusta, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Aloitteen sisältämässä lakiehdotuksessa on perustuslakivaliokunnan mielestä paljon korjattavaa, jotta se voitaisiin ylipäänsä säätää.

Maaliskuussa 62 prosenttia helsinkiläisistä halusi säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä. TNS Gallupin kyselyssä vain 23 prosenttia helsinkiläisistä ottaisi alueen asuntorakentamiseen.

Lue myös:

Vapaavuori Malmin lentokentästä: ”Asuntotuotanto kuuluu kaupungin perustehtäviin, ilmailu ei”

Vastaus Juha Sipilän Malmi-heittoon: ”Tarkoittaisi puolustusvoimien häätämistä”

”Valehteliko Juha Sipilä?” – Pääministerin Malmi-lausunto kuohuttaa kokoomuksessa

Lex Malmi: 50 000 allekirjoitusta rikki