Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja pääministeri Antti Rinne (sd) ottivat kiivaasti yhteen hallituksen talouspolitiikasta eduskunnan kyselytunnilla.

Myös muut kokoomuslaiset kävivät hallituksen kimppuun budjettiriihen jälkimainingeissa. Kokoomus onkin ilmoittanut jättävänsä hallitukselle välikysymyksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Välikysymys toimitetaan eduskunnan keskuskansliaan tänään perjantaina.

Entinen valtiovarainministeri Orpo syytti Rinnettä ja hallitusta pieni- ja keskituloisten verotuksen korottamisesta. Hän nosti esiin Veronmaksajien keskusliiton luvut, jotka on laskettu budjettiriihen jälkeen.

”320 euroa keskituloinen pariskunta menettää, maksaa enemmän. Polttoaineverot nousevat, asumisen kustannukset nousevat, ja nämä menevät myöskin eläkeläisille. Miksi te maksatatte, pääministeri Rinne, teidän rahankäyttönne, teidän lupaustenne lunastamisen tavallisilla suomalaisilla?” Orpo kysyi.

Myös monet muut kokoomuslaiset viljelivät kyselytunnilla lukua 320 euroa. Se on tuplana 160 euroa, joka Veronmaksajien mukaan on leikkautumassa keskituloisen nettopalkasta budjettiriihen päätösten takia.

Veronmaksajat on laskenut, että keskituloisen 3 452 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna nousemassa 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin ja nettopalkasta leikkautuu 160 euroa vuodessa.

Rinne vastasi Orpolle samalla mitalla.

”Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee, mutta kun viime vaalikautta ylipäätään miettii, niin täytyy sanoa, että on aika paksua puhetta, edustaja Orpo. Tosiasiassa tilanne on se, että te leikkasitte köyhiltä suomalaisilta ihmisiltä riippumatta, mihin väestöryhmään he kuuluivat. Kaikista heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset menettivät teidän hallituksessa ollessa”, Rinne sanoi.

Orpo: ”Minusta tämä on erikoista”

Rinteen mukaan hänen hallituksensa on käytettävä 500 miljoonaa euroa, jotta viime hallituksen leikkaukset kunnilta voidaan kompensoida.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kuntien valtionosuuksia kasvattaa 285 miljoonaa euroa kilpailukykysopimukseen liittyvän valtionosuuksien leikkauksen pienentyminen. Lisäksi kunnille kompensoidaan kertaluonteisesti 237 miljoonaa euroa jo vuonna 2019, jotta vältetään kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen huomioon ottaminen kahteen kertaan kustannustenjaontarkistuksissa. Hallitus antaa tätä koskevan lisätalousarvioesityksen vielä syksyllä.

Orpon mukaan hallitus on lisäämässä pysyviä menoja yli miljardilla eurolla ”ilman tietoakaan” työllisyystoimista tai työllisyyden kasvusta.

”Minusta tämä on erikoista. Ekonomistit ovat kiinnittäneet tähän huomiota”, Orpo sanoi.

Orpo viittasi Rinteen sanoihin kesäkuussa. Tuolloin Rinne totesi, että ”hallituksen lähtökohta on se, että pysyviä menoja ei lisätä ilman, että on tietoja pysyvistä tuloista, eikä rakenneta tuulentupaa sillä tavalla, että työllisyysastepäätökset perustuvat joihinkin epämääräisiin oletuksiin, vaan niiden pitää olla valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta varmistettuja lukuja, jotta niitä voidaan ottaa huomioon”.

”Onko tässä nyt kyseessä, pääministeri Rinne, se teidän kuvailemanne tuulentupa? Miten te perustelette sen, että teidän puheenne eivät pidä yhtään paikkansa verrattuna kesäkuisiin, miksi te ette noudata omaa hallitusohjelmaanne, miksi te viette Suomen taloutta kohti tilaa, jossa menot kasvavat, verot nousevat ja velka kasvaa?” Orpo kuittasi Rinteelle.

Rinne vetosi valtiovarainministeriön ylimpään virkamieheen Martti Hetemäkeen, joka sanoi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa, että kaikki edellytykset saavuttaa hallituksen työllisyystavoite on olemassa. LUE LISÄÄ:

”Ensi elokuussa, edustaja Orpo, tulette näkemään, että tämä hallitus pystyy osoittamaan, valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta, vähintään 30 000 uutta työllistä. Se on se aikajakso, joka hallitusohjelmassa luvattiin”, Rinne vastasi.

Konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) huomautti, että keskituloisten verotus kiristyy 250 miljoonalla eurolla, koska Rinteen hallitus ei kompensoi kikystä johtuvaa palkansaajamaksujen nousua. Hän penäsi Rinteeltä vastausta siihen, miksi hallitus väittää, että pieni- ja keskituloisten verotus kevenee, kun se tosiasiassa kiristyy.

Rinne vastasi, että kokoomuksen hallitustaipaleella päätettiin nostaa palkansaajien sosiaalikustannuksia työnantajakustannusten pienentymisen kustannuksella. Juha Sipilän (kesk) hallitus tosin kompensoi tätä veronkevennyksillä.

”Se oli teidän hallituksenne päätös, ja se johtaa siihen, että tänä vuonna – kun ne verokompensaatiot annettiin aikaisemmin – tulee tilanne, jossa kustannukset nousevat 0,4 prosenttiyksikköä näitten veroluontoisten maksujen kautta. Mutta kun puhutaan puhtaasti tuloverotuksen keventämisestä, puhtaasti tuloverotuksen keventämisestä, se koskettaa pieni- ja keskituloisia, kaikkia. Teidän päätöstenne seurauksena tämä verotus tulee kiristymään”, Rinne sanoi.

Rinne: ”700 euron aukko täyttyy”

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok) suomi hallitusta siitä, että esimerkiksi poliisin, opettajan, lähihoitajan ja bussikuskin saamat tulot tilinauhassa pienenevät veropäätösten takia. Rinteen mukaan lomarahaleikkausten osuus tulee palautumaan kunnille.

”Ne voivat maksaa lähihoitajille ja niin edelleen sellaista lomarahaa, joka täyttää 700 euron aukon, jonka te aiheutitte omilla toimillanne. Se aukko korjaantuu. Voin vakuuttaa teille, että tälle joukolle, jonka luettelitte äsken, toimeentulo tulee parantumaan palkanmaksun, verotuksen ja tämän lomarahan kautta yhteissummana”, Rinne vastasi.

Rinteen mukaan hallitus haluaa huolehtia siitä, että palkansaajien ostovoima yhteisesti tulee nousemaan, ja niin käy Rinteen mukaan vain parantuvan työllisyyden ja oikeiden palveluiden kautta.

Orpon mukaan hallituksen työllisyystoimet ovat oikeansuuntaisia, mutta ne eivät ole rakenneuudistuksia, jotka parantaisivat yritysten toimintaympäristöä investoimaan, palkkaamaan väkeä tai kannustaisivat yksilöä ottamaan työtä vastaan. Orpo peräänkuulutti todellisia työllisyystoimia. Niiden puuttuminen on kokoomuksen näkökulmasta myös merkittävä peruste välikysymykselle, joka on määrä jättää tänään.

LUE MYÖS: