Maailmalle ehkä tunnetuin suomalainen ilmastoguru, Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas ei hellitä. Metsäpäivillä torstaina puhunut Taalas sanoo edelleen, että Suomessa keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta käy ylikierroksilla.

”Nyt on tarve erottaa oleellinen epäoleellisesta”, Taalas tokaisi.

Mikä sitten on oleellista ja epäoleellista Taalaksen mielestä? Vastaus on selkeä:

”Koko maailman ja myös Suomen tärkein kysymys on fossiilienenergiasta luopuminen, siis öljystä, kaasusta, kivihiilestä ja turpeesta”, Taalas sanoo.

Maailman energian käytöstä 85 prosenttia on fossiilista öljyä, kaasua ja hiiltä. Loput 15 prosenttia energiasta saadaan ydinvoimasta, vesivoimasta ja uusiutuvista.

”Suhdeluvun pitäisi olla toisinpäin, mutta se ei ole. Tarvitsemme kaikkia näitä ilmastolle päästöttömiä energialähteitä valtavasti lisää, jotta saisimme vähennyttyä fossiilisten osuutta energian käytössä.”

Suomessa käydään kovaa debattia metsien hiilinielusta ja hakkuutasoista. Taalaksen mielestä nielujen tehostaminen on myönteistä kehitystä, mutta se ei riitä poistamaan hiiltä, jotta ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistuttaisiin.

”Suomessa metsänielujen tehostamisella voidaan viivyttää fossiilinenergiasta luopumista, mutta se ei ratkaise itse ongelmaa. On pohdittava, onko Suomelle järkevää keskittyä nielujen tehostamiseen. Yhteiskunnan kokonaisedut on harkittava huolellisesti”, Taalas sanoo.

Taalas karrikoi vertaamalla tilannetta koko EU:n mahdolliseen metsänielupolitiikkaan sillä, että on todella myös oikeudenmukaisuuskysymys, pitääkö metsävaltaisen Suomen kasvattaa metsänielujaan, jotta saksalaiset pääsevät edelleen ajamaan moottoriteillä henkilöautoillaan lähes rajoituksetta.

”Euroopassa suurin metsänielun tehostamisen potentiaali on entisissä kommunistimaissa”, Taalas toteaa.

Koko maailman mittakaavassa keskeinen metsäkysymys on hänen mukaansa uusiutumattomien trooppisten sademetsien hävitys.

”Boreaaliset metsät uusiutuvat.”

Isot ja pienet asiat ovat sekaisin

Suomalaisten syömän ruuan suhteen isot ja pienet asiat ovat sekaisin. Suurimmat metaanipäästöt tulevat trooppisilta soilta eikä naudanlihasta.

”Lihantuotannon suurin ongelma on peltoalan uhraaminen rehuntuotantoon”, Taalas sanoo.

Ongelma kärjistyy tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutos eli kuivuus ja samalla sademäärin väheneminen iskevät entistä pahemmin Afrikkaan ja Aasiaan.

”Sademäärät tulevat kasvamaan maapallon pohjoisosissa, mutta eivät niillä alueilla, jotka olisivat parhaita viljantuotantoalueita. Niillä alueilla kuivuus pahenee.”

Taalas nosti erityisesti esille Afrikan tilanteen.

”Siellä asuu nyt noin miljardi ihmistä, mutta vuosisadan loppupuolella jo neljä miljardia ihmistä. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaikeuttaa alueen maataloutta. Tämä ongelma heiluttaa koko maailman tilannetta”, Taalas arvioi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat Taalaksen mukaan jo selvästi nähtävissä.

”Pohjoisessa jäiden massa on pienentynyt selvästi viimeisen vuosikymmenten aikana. Samalla monivuotinen jää on lähes kadonnut. Nyt puhutaan enää yksivuotisesta jäästä.”

Jos lämpeneminen halutaan pysäyttää 1,5 asteeseen, päästöt pitäisi kääntää Taalaksen mukaan laskuun jo viiden vuoden päästä.

Ellei mitään tehdä, lämpeneminen nousee 3–5 asteella vuosisadan loppuun mennessä.

”Arktisilla alueilla se saattaisi tarkoittaa talvien lämpenemistä jopa 15 asteella. Silloin puhutaan esimerkiksi metsien tilanteen kannalta todella suuresta muutoksesta”, Taalas sanoo.