Taksilain muutos on rapauttanut suomalaisten luottamuksen takseihin, katsovat Lähitaksi-yritys ja alan yrittäjäjärjestö Taksiliitto yhteisessä kannanotossaan.

Vuosi sitten voimaan astuneella taksilain muutoksella haluttiin vaikuttaa tilaamiseen, hinnoitteluun, taksipalvelun käytön lisäämiseen ja digitaalisten taksipalveluiden kasvuun. Valitettavasti lakimuutoksen vaikutukset ovat osin päinvastaiset kuin tavoitteet, Lähitaksi ja Taksiliitto toteavat.

LUE MYÖS: Selvitys paljastaa taksilain hyötyjen jääneen pieniksi – Kansanedustaja: Totaalinen fiasko, jota ei voi perua

Taksiliiton tuoreen tutkimuksen mukaan luottamus takseihin on laskenut. Vain 12 prosenttia vastanneista suhtautuu muutoksiin myönteisesti. Yli viidennes tutkimukseen vastanneista kertoi vähentäneensä taksin käyttöä, ja 34 prosenttia vastaajista kokee taksin saatavuuden heikentyneen.

Taksilaki muuttui tasan vuosi sitten 1.7.2018, jolloin ala avautui kilpailulle. Samalla poistui monta vaatimusta, joihin ala oli nojannut: luovuttiin matkan enimmäishinnasta, määräsääntelystä ja kiintiöistä, taksinkuljettajien koulutusvaatimuksesta, asemapaikka-, liikennöinti- ja päivystysvelvoitteesta sekä vaitiolovelvollisuuden kaltaisista laatuvaatimuksista. Myöskään taksivalo ei uuden lain mukaan ole pakollinen.

”On käynyt, kuten vuosi sitten povasimme: asiakkaiden oma vastuu hintatiedoista ja turvallisuudesta on kasvanut. Suomalaisten taksiasiakkaiden on pitänyt ensi kertaa miettiä, kenen kyydissä he kulkevat, ja tämä näkyy paljon siinä, miten asiakkaamme ovat reagoineet muutoksiin. Lähitaksin tilauspalveluun soittavat asiakkaat ovat epätietoisia taksialan yleisistä hinnoitteluperusteista ja taksien saatavuudesta. Moni on ilmaissut huolensa lakimuutoksen vaikutuksista”, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen tiedotteessa.

Lähitaksi kertoo pyrkivänsä pitämään taksiammattilaistensa vaatimustasoa korkealla omaehtoisesti.

Taksiliiton mukaan myös liikenneministeriön povaama taksien ”piilokysyntä” on jäänyt piiloon.

”Uutta liikennepalvelulakia valmistelleet ministeri ja virkamiehet luottivat vahvasti siihen, että taksipalvelujen käyttö lisääntyy ns. piilokysynnän myötä. Vuosi uudistuksen jälkeen kuluttajien halu käyttää taksia on päinvastoin vähentynyt luottamuksen heikennyttyä sekavaksi koetun lainuudistuksen myötä”, liitto toteaa pettyneenä.

Liitto kertoo keväällä tehdystä kyselytutkimuksesta, jolla kartoitettiin asiakkaiden suhtautumista taksialan vapautumiseen noin yhdeksän kuukautta lainmuutoksen jälkeen. Vastaava tutkimus tehtiin myös heti lainmuutoksen jälkeen kesällä 2018.

”Tuloksia vertailtaessa nähdään, että kuluttajien suhtautuminen taksialan vapauttamiseen on muuttunut selvästi negatiivisemmaksi. Uudistuksen alkumetreillä erittäin tai jossain määrin myönteisesti vapauttamiseen suhtautuneita oli 24 % vastanneista. Nyt vastaava luku oli enää 12 %. Samaan aikaa kielteisesti nykyiseen järjestelmään suhtautuvien osuus on kasvanut 36:sta 53 %:iin”, Taksiliitto suree.

LUE MYÖS:

”Tämä on hyvin hämmentävää” – Taksialan rahaliikenteessä tapahtuu outoja

Taksilain piti laskea hintoja – Ministeriö kertoo miksi kävikin toisin