Teknologiateollisuus on tänä vuonna työllistänyt jo noin 15 000 uutta ihmistä verrattuna viime vuoden keskiarvoon, ja vuoteen 2021 mennessä ala arvioi tarvitsevansa peräti 53 000 uutta työntekijää. Teknologiateollisuus ry:n n kasvun ja uudistumisen johtaja Laura Juvonen kertoo Uudelle Suomelle, että määrät tarkoittavat tarvetta lisätä sekä alan koulutuspaikkoja että työperäistä maahanmuuttoa.

Juvonen esitteli Teknologiateollisuuden komeita lukuja seminaarissa tällä viikolla. Etujärjestö oli lokakuussa tiedottanut, että alan yritysten palkkalistoilla oli syyskuun lopussa 314 000 henkilöä eli lähes 15 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Kaikkiaan alalle rekrytoitiin jopa 40 000 henkeä, mutta tästä vain osa on uusia työpaikkoja ja osan selittää esimerkiksi eläköityminen.

Alan tilauskanta on laivatilausten myötä vahva, ja ”työllisyys kasvaa kohisten”. Positiivinen työllisyysarvio koskee myös lähivuosia, vaikka juuri nyt talouskehitys näyttääkin hieman hiljentyvän.

Teknologiateollisuus kertoi viime keväänä, että teknologiayritysten oman arvion mukaan ala tarvitsee yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Arvioidusta 53 000 uudesta osaajasta noin puolet työllistyisi täysin uusiin, syntyviin työpaikkoihin. Noin puolet sen sijaan rekrytoitaisiin eläköityvän henkilöstön tilalle.

”Mutta joka tapauksessa tarvitaan 53 000 uutta ihmistä”, Juvonen korostaa.

Koulutusjärjestelmä pystyy nykyisellään tuottamaan teknologiateollisuuden korkeakoulutettujen osaajatarpeesta määrällisesti 70 prosenttia ja ammattiosaajien tarpeesta alle 50 prosenttia, selvityksessä todettiin. Teknologiateollisuus antoikin lokakuussa selvän viestin seuraavalle hallitukselle: osaajapulaan on suhtauduttava vakavasti.

”Työperäisestä maahanmuutosta ja monikulttuurisuuteen oppimisesta on tehtävä kansallinen projekti, sillä kotimaiset ikäluokat eivät riitä vastaamaan osaajatarpeeseen. [Ulkomaisen työvoiman] tarveharkinta tulee poistaa ja lupaprosesseja nopeuttaa”, etujärjestö totesi.

Kasvujohtaja Laura Juvosen mukaan ala imisi vuosittain 9000 tekniikan alan koulutuksesta valmistuvaa. Tähän nähden puuttuu vuosittain noin 1700 korkeakoulutettua ja 1700 ammatillisen koulutuksen saanutta, hän kertoo.

”Koulutuspaikkoja tulisi jonkun verran hallitusti lisätä. Se ei vastaa akuuttiin tarpeeseen, mutta tarve on myös pitkäjänteinen”, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Lisäksi tarvitaan nopeita toimia täydennys- ja muuntokoulutuksen kautta – sekä työperäistä maahanmuuttoa, Juvonen linjaa.

Tarkkaa lukumääräistä arviota työperäisen maahanmuuton tarpeesta Teknologiateollisuus ei halua antaa. Luvuistanne päätellen puhutaan kuitenkin tuhansista ihmisistä?

”Kyllä.”

Tarvetta alalla on sekä tulee olemaan niin it- ja digipuolen osaajille kuin konepajapuolen ammattihenkilöstölle: esimerkiksi hitsaajille ja koneistajille.

”Koneet käyvät tällä hetkellä täysillä konepajateollisuudessa, kapasiteetit ovat tapissa, ja osaajia puuttuu valtavasti”, Juvonen sanoo.

Juvosen mukaan ala toivoo, että myös politiikan puolella ymmärretään, millaista globaalia kilpailua osaajista käydään.

”Ei siinä ole mahdollista pärjätä, jos se [rekrytointi] kestää liian kauan. Tämä on kriittinen asia yritysten kilpailukyvylle.”

Aiemmin tällä viikolla oli esillä työnvälitysyhtiö Baronan huoli siitä, kuinka vaikea on saada ulkomaista työvoimaa Suomeen silloinkin, kun ala on vapautettu tarveharkinnasta. Lue lisää: Toimitusjohtaja purkautui Mikael Jungnerille ”käytännön elämästä”: Näin vaikeaa on saada filippiiniläinen kokki Suomeen töihin ilman saatavuusharkintaa

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: ”Yritykset kaikkialla Suomessa viestivät työvoimapulasta – samaan aikaan 270 000 työtöntä”

Suomalaiset haluttomia siivousalan töihin? – Yrittäjä: ”Turha syyttää työntekijöitä, jos palkka 9 €/h”

PAM: Filippiiniläiskokkeja todella tarvitaan Suomeen – mutta taustalla vaikuttaa 1798€/kk

SAK ja Google yllättävään yhteistyöhön: Vanhat taidot eivät riitä työelämässä – duunarista koodariksi?