Hallitus esittää pienituloisten etuuksiin korotuksia. Hallituksen esitys siirtyi lausunnoille tänään perjantaina.

Esityksellä muutettaisiin työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia sekä lapsilisiä ja elatustukea.

Perusturvaa eli työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia korotettaisiin 20 eurolla kuukaudessa.

Työttömyyspäivärahoihin suunnitellut muutokset vaikuttaisivat myös vuorotteluvapaan korvauksiin, sillä vuorottelukorvauksen suuruus määritellään työttömyyspäivärahan perusteella. Sairausvakuutuslain mukaisiin vähimmäismääräisiin päivärahaetuuksiin tehtävä korotus koskisi myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa.

Esitysluonnoksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vähentää eriarvoisuutta ja pyrkiä vähentämään toimeentulotuesta riippuvaisten kotitalouksien määrää.

”Korotusten myötä haluamme jättää perusturvan leikkaukset historiaan. Esityksemme mukaan perusturvaan tehtäisiin nyt maltillinen korotus. Toivomme voivamme jatkaa perusturvan vahvistamista työllisyystilanteen niin salliessa”, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) tiedotteessa.

Lisäksi lapsilisälaissa säädettyä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotettaisiin 10 eurolla kuukaudessa. Muutos toteutettaisiin niin, että siitä hyötyisivät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet, hallitus kertoo.

”Tästä syytä toimeentulotuesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yksinhuoltajan toimeentulotuen perusosaa korotetaan. Neljännen ja sitä useamman lapsen lapsilisiä korotettaisiin 10 eurolla kuukaudessa. Esitysluonnoksessa korotettaisiin elatustukilain mukaisen täysimääräisen elatustuen tasoa 7 eurolla kuukaudessa”, tiedotteessa kerrotaan.

Hallitus saa esityksestään kiitosta myös oppositiosta.

”Kun on aihetta kiitokseen niin silloin pitää kiitosta antaa. Tärkeät pienet korotukset tulevat monelle todella isoon tarpeeseen”, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen viestittää.

Vaikutukset julkiseen talouteen ja köyhyyteen

Hallituksen esityksen mukaan muutokset kasvattavat valtion menoja arviolta 77 miljoonalla eurolla vuoden 2020 tasossa. Julkiset menot kasvavat noin 90 miljoonaa euroa, josta arviolta 9,5 miljoonaa kohdistuu kunnille ja 3,5 miljoonaa Työllisyysrahastolle.

Hallituksen esityksessä kerrotaan, että muutos vähentää köyhien määrää arviolta noin 5 500 henkilöllä. Arvio perustuu SISU-mikrosimulointimalliin.

Suurin köyhyyttä poistava vaikutus muutoksilla olisi lapsiperheissä. Niissä kotitalouksissa, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, köyhyys vähenisi toteutettavien muutosten myötä noin 3400 henkilöllä.