Helsingin piispa Irja Askola pitää mahdollisena, että muslimit käyttäisivät luterilaisen seurakunnan tiloja omiin tilaisuuksiinsa. Askola k ertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että islamilaisella yhteisöllä on pula tiloista.