Kuluttajariitalautakunta on alentanut pikavippiyhtiöltä luoton ottaneen velallisen ”kohtuuttomia” kuluja. Pikavippiyhtiö peri 300 euron lainasta 267,75 euron korko- ja muut kulut, jotka olivat sopimuksen mukaiset. Lautakunta kuitenkin kohtuullisti kulut 75 euroon.

Uutispalvelu Edilexin mukaan Kuluttajariitalautakunta totesi, että kohtuuttoman suuria luottokustannuksia voidaan sovitella kuluttajansuojalaissa säädetyin edellytyksin. Pikavippiyhtiön ja velallisen välisen sopimuksen perusteella lainan todellinen vuosikorko oli yli tuhat prosenttia.

Lautakunnan mukaan luottokorttiluottoja ja kulutusluottoja korkeamman koron perimistä voidaan periaatteessa perustella pikaluottoihin liittyvällä tavallista suuremmalla luottoriskillä.

–Tässä tapauksessa luotosta oli kuitenkin peritty huomattavat kustannukset, jotka eivät olleet kohtuulliset, lautakunta katsoo.

Kuluista valittanut kuluttaja oli esittänyt selvityksen kahden muun pikaluottoja myöntävän yrityksen perimistä luottokustannuksista. Sen mukaan 300 euron pikaluoton hinta 30 vuorokauden laina-ajalla oli 75 euroa.

Hänelle lainan antanut luottoyhtiö ei kiistänyt kuluttajan väitettä, että kustannukset olivat huomattavan korkeat verrattuna muihin pikaluottoyrityksiin.

Sovittelua ei estänyt se, että kuluttajan oli sähköpostiin saamiensa lainaehtojen ja aikaisemmin ottamiensa luottojen perusteella pitänyt olla tietoinen pikaluotosta perittävän maksun suuruudesta. Lautakunta sovitteli kuluja kuluttajan vaatimuksen mukaisesti 75 euroon.

Suomen hallitus antoi syyskuun alussa esityksen kuluttajansuojalain muuttamiseksi siten, että todellinen vuosikorko pienille pikaluotoille olisi 51 prosenttia.