Kuluttaja-asiamies taistelee tosissaan pikavippiyhtiöiden toimintaan liittyvien epäkohtien korjaamiseksi. Talouselämän mukaan kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeuden kautta pikaluottoyhtiö 4financelle kieltoa kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista sekä lainvastaisesta luotonmyöntämismenettelystä.

4finance myöntää ja markkinoi verkkosivujensa Vivus.fin kautta 2 010 euron kertaluottoja 30 päivän takaisinmaksuajalla. Kuluttaja-asiamies haluaa, että yhtiö toimittaa kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaiset tiedot luotosta ja luotonantajasta hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä, ilmoittaa markkinoinnissa selkeästi luoton koron vuosikorkona, käyttää luoton viivästyskorkona enintään kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen sallimaa määrää eikä veloita eräpäivän siirrosta enemmän kuin mikä on perintälain mukaista.

–Ongelma on, että ennakkotietoja ei toimiteta tai että ne toimitetaan vasta luottosopimuksen tekemisen jälkeen. Lisäksi jos korko on 0,5 prosenttia päivässä tarkoittaa se vuosikorkona 182,5 prosenttia. Sama toimii myös viivästyskorkona sekä eräpäivän siirtomaksuna, Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) lakimies Juha Jokinen sanoo.

KKV on laskenut, että 185,5 prosentin vuosikorolla ilman lyhennyksiä kuluttajan ottama 2010 euron velka kasvaisi seitsemässä kuukaudessa 4145 euroon.

Erityisesti virastoa ärsyttää 4financen tapa periä tuota vuosikorkoa myös eräpäivän siirtämisestä. KKV vaatiikin, että ennen eräpäivää maksuaikaa pyytävää kuluttajaa ei saa asettaa huonompaan asemaan kuin kuluttajaa, joka jättää luoton hoitamatta.

Jokinen kuitenkin toteaa, että korkeat luottokustannukset ja viivästysseuraamukset ovat yhteisiä lähes kaikille pikaluottoyrityksille, jotka tarjoavat näitä korkokaton, eli 2 000 euron ylittäviä luottoja.

–Nämä yritykset käyttävät nopeutta ja helppoutta saatavuudessa. Ennakkotietoja puuttuu tai esitetään vääristelevällä ja harhaanjohtavalla tavalla luottokustannuksia esimerkiksi käyttämällä kuukausikorkoa, mikä näyttää lukuna pieneltä, mutta on sitten yli sataa prosenttia vuositasolla. Nämä ovat alalla ihan yleisiä juttuja.

–Tässä 4financen kuviossa on kyse siitä, että on maksuton ja kuluton ensilaina 400 euroa. Ensilainan poismaksamisen jälkeen kerrotaan, että nyt olisi mahdollisuus saada 2010 euroa lainaa, jolloin kustannukset ovat ihan eri luokkaa.

4financen maajohtaja Tuomas Louhelan mukaan yhtiöllä on eri näkemys viivästyskorosta ja eräpäivän siirtomaksun suuruudesta kuin KKV:lla. Louhelan mukaan 4finance on jo vapaaehtoisesti aloittanut toimenpiteet, joilla muutetaan yhtiön toimintaa muutaman KKV:n esille nostaman seikan osalta.

–4finance on jo ennen markkinaoikeusmenettelyä käynyt keskusteluja kuluttajaviranomaisen kanssa ennakkotietojen toimittamistavasta ja päiväkoron ilmoittamisesta, ja on tältä osin myös ryhtynyt toimenpiteisiin. Yhtiö tulee kommentoimaan asiaa tarkemmin markkinaoikeudelle toimitettavassa vastauksessaan.

Jokisen mukaan 4finance sai tällä kertaa kyseenalaisen kunnian olla se yritys, joka haastetaan markkinaoikeuteen, koska kaikkia yrityksiä ei KKV voi sinne viedä.

–Samat epäkohdat esiintyvät useilla pikaluottoalan muilla yrityksillä. Haluamme nimenomaan koko alaa koskevan vaikutuksen aikaansaamiseksi saada tuomioistuimen kannanoton asioihin, joista kieltoa on haettu, Jokinen toteaa.

Lähde: Talouselämä, Petra Piitulainen-Ramsay