Markkinaoikeus on määrännyt operaattorit paljastamaan jo lähes 200 000 suomalaisen liittymänomistajan yhteystiedot liittyen niin sanottuihin piratismikirjeisiin eli tekijänoikeuksien valvontakirjeisiin, kertoo Mikrobitti.

Oikeus on antanut määräykset aikavälillä 2013–2017.

Suomalaisille liittymänomistajille on lähetetty massoittain kirjeitä, joissa vaaditaan isoja hyvityksiä luvattomista tiedostonjaoista. Tekijänoikeuksien valvontakirjeitä on julkisessa keskustelussa kutsuttu myös kiristyskirjeiksi. Siitä, kuinka kansalaisten kannattaisi niihin suhtautua, on esitetty erilaisia näkemyksiä.

Tiedot luovutettujen ip-osoitteiden määrästä perustuvat kansalaisaktivisti Ritva Puolakan koostamaan taulukkoon, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän käytössä. Tilanteesta huolestunut ministeriö asetti toukokuussa työryhmän miettimään tekijänoikeuksien valvonnan hyviä käytäntöjä. Ministeriöstä on sanottu, että jos yhteisistä pelisäännöistä ei päästä sopuun, voi olla tarvetta muuttaa lakia.

Laki ei nykyisin velvoita ottamaan yhteyttä kirjeen lähettäjään lisätietojen antamiseksi tai suorittamaan vaadittua hyvitystä. Kyseessä on sopimusehdotus, ei lasku.

Näin piraattikirjebisnes toimii

Mikrobiin mukaan piraattikirjebisnes toimii Suomessa niin, että saksalainen asiantuntijayritys kerää tietoja BitTorrent-verkossa tiedostoja luvatta jakavista käyttäjistä. Käytännössä saaliiksi jää vain tekijän ip-osoite sekä ladattu nimike, esimerkiksi elokuva tai tv-sarja. Tämän jälkeen asiantuntijayritys luovuttaa tietonsa suomalaiselle lakitoimistolle.

Lakitoimisto koostaa kerätyistä ip-osoitteista listan, jonka se toimittaa markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus joko määrää operaattorit paljastamaan ip-osoitteiden omistajien yhteystiedot tai hylkää hakemuksen. Lakitoimistot lähettävät piraattikirjeet saatujen yhteystietojen perusteella. Kirjeissä uhataan viedä asia markkinaoikeuteen, jos vaadittua korvausta ei suoriteta määräaikaan mennessä.

Ongelmallisena pidetään sitä, että kirje lähetetään liittymän omistajalle, joka ei välttämättä ole loukkauksen tekijä. Jos näin on, kirjeissä kehotetaan selvittämään asia yhdessä lähettäjän kanssa.

Markkinaoikeuden ratkaistavaksi tekijänoikeuskiistoja on toistaiseksi vienyt Suomessa vain Hedman & Partners, mutta tekijänoikeuskirjeitä lähettävät myös muun muassa Adultia/Filmia sekä TOT Pentti Viljakainen. Pelkästään Hedman Partners on lähettänyt tuhansia piraattikirjeitä, mutta tarkasta lukumäärästä tai hyvitysten maksajien määrästä ei ole varmuutta.

Lähde pääosin: Mikrobitti