Lakitoimisto Turre Legal antaa blogissaan vinkin niin sanottujen kiristys- tai piratismikirjeiden saajille, kertoo Tivi.

Turre Legalin mukaan kuka tahansa pystyy tarkistamaan piratismivaatimusten kannalta olennaiset IP-tietonsa Facebookin avulla.

– Apu löytyy hieman yllättävältä taholta, Facebookista. Facebookin toimintaloki kertoo, mistä IP-osoitteesta Facebookia on milloinkin käytetty, millä käyttöjärjestelmällä ja millä selaimella. Toimintalokistaan käyttäjä voi saada omat IP-tietonsa hyvin pitkältäkin ajanjaksolta, Turre Legal kertoo blogissaan.

Tuhannet suomalaiset ovat viime aikoina saaneet kirjeitä, joissa heiltä vaaditaan hyvityksiä luvattomista latauksista ja syytetään tekijänoikeusrikkomuksista. Kirjeitä lähettelee muun muassa lakitoimisto Hedman Partners, kun taas Turre Legal on luonut itselleen bisneksen kirjeiden saajien avustamisesta.

Kirjeen saajan on tähän asti ollut vaikea selvittää ja osoittaa syyttömyyttään, koska erityisesti tekohetkellä käytössä olleen internetosoitteen selvittäminen on osoittautunut monelle syytetylle mahdottomaksi. Usein nykyinen ja vaatimuskirjeessä ilmoitettu ip-osoite eivät täsmää. Kuluttajan nettiliittymä on usein niin sanottu dynaaminen ip-osoite, jonka internetoperaattori voi vaihtaa jopa päivittäin.

– Ip-osoite ei yksin yksilöi käyttäjää, mutta yhdessä muiden tietojen kanssa sitä on oikeudenkäynneissä käytetty yksittäisen ihmisen tunnistamiseen, sanoo Turre Legalin lakimies Jussi Kari.

Kuluttajille hankalaa on ollut muun muassa se, että operaattorit säilyttävät IP-tietoja usein vain vuoden. Turre Legalin Facebook-vinkillä tiedot kuitenkin saa haltuunsa vuosienkin takaa. Turre Legal varoittaa, että käyttäjäloki on tekijänoikeuskirjeen saajalle arvokasta tietoa. Lokia ei pidä lähettää vastapuolelle todisteeksi syyttömyydestä, sillä vastapuoli voi käyttää tietoja myös kirjeensaajaa vastaan.

– Käyttäjälokia ei kannata lähettää kenellekään, eikä sen olemassaolosta tai sen sisältämistä tiedoista kannata mainita vastapuolelle millään tavalla. Sen sijaan voit käyttää tietoja miettiessäsi sitä, haluatko sopia asian vai etkö, lakitoimisto jatkaa.

Lähde: Tivi. Tarkemmat ohjeet Turre Legalin blogista.