Tekijänoikeuskorvauksia peräävistä kirjeistä on valitettu useille viranomaistahoille: markkinaoikeuteen, viestintävirastolle, kuluttajaviranomaisille ja opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM), kertoo Kauppalehti.

Ministeriön hallitusneuvos Anna Vuopala kertoo lehdelle, että ongelmana on paitsi kirjeiden uhkaava kieli, myös se, että kirjeitä on lähetetty suuria määriä. Massapostituksen seurauksena kirjeitä on suurella todennäköisyydellä mennyt sellaisillekin, jotka eivät ole syyllistyneet tekijänoikeusrikkomuksiin, ja huolestuneita yhteydenottoja on tullut jopa vanhuksilta.

Niin sanotuissa piratismikirjeissä perätään hyvityksiä, joiden määrä on pienimmilläänkin satoja euroja. Jos korvausta ei maksa, kirjeen saaja uhataan viedä markkinaoikeuteen. Kirjeistä on tullut bisnes lakifirmoille. Viime vuonna oikeus luovutti 100 000 yhteystietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valitukset on otettu vakavasti. OKM asetti toukokuussa työryhmän miettimään tekijänoikeuksien valvonnan hyviä käytäntöjä.

–Pyrimme muodostamaan hyviä käytäntöjä [tekijänoikeuksien valvontaan] ja poistamaan käytännöt, jotka ovat lain vastaisia, työryhmän puheenjohtajana toimiva Vuopala kertoo Kauppalehdelle.

Tarve jopa lakimuutokseen?

Huono käytäntö on esimerkiksi lähettää kirjeitä, joissa uhataan kanteen nostamisella sellaisia tahoja, joiden vastuusta ei ole varmaa näyttöä.

Työryhmän pohdintojen keskiössä onkin tekijänoikeuslain yhteystietojen luovuttamista koskevan pykälän tulkinta ja tarkemmin se, milloin tekijänoikeuden alaista materiaalia levitetään niin ”merkittävissä määrin” ilman tekijän suostumusta, että teleliittymän yhteystiedot voidaan luovuttaa.

Jos yhteisistä pelisäännöistä ei päästä sopuun, Vuopalan mukaan voi olla tarvetta muuttaa lakia.

Viime kesänä markkinaoikeus tuomitsi yksityishenkilön maksamaan korvauksia tekijänoikeuksia omistaville Scanbox Entertainmentille ja Crystalis Entertainmentille sekä korvaamaan näiden oikeudenkäyntikulut. Tämän vuoden helmikuussa antamassaan ratkaisussa markkinaoikeus sen sijaan katsoi, ettei yhtiöiden esittämä näyttö ole riittävää. Yhtiöt syyttivät yksityistä elinkeinoharjoittajaa Black Sails -sarjan ja A Walk Among the Tombstones -elokuvan laittomasta levittämisestä.

Kesäkuussa markkinaoikeus puolestaan hylkäsi teleliittymän haltijan yhteystietojen luovuttamista koskevan hakemuksen. Oikeus katsoi, että konkreettiset loukkaukset olivat jääneet vähäisiksi. Tämä voi tuoda lopun tekijänoikeuskirjeiden massapostituksille.

Lähde: Kauppalehti