Vihreiden kansanedustaja ja tilastotieteilijä Osmo Soininvaara arvioi blogissaan, että heikentyneiden Pisa-tulosten taustalla vaikutti muuttunut tapa valita tutkimukseen osallistuneet koulut.

Pisa-testiin valittiin kaikkiaan reilut 10 000 suomalaisoppilasta 311 koulusta, joissa on vähintään viisi maahanmuuttajataustaista oppilasta. Heidän joukossaan oli noin 1 700 ruotsinkielistä oppilasta sekä 2 400 maahanmuuttajataustaista oppilasta.

– (M)aahanmuuttajia oli näytteessä selvästi yliedustettuna. Tämä ei tuota ongelmaa lopputulokseen, koska lopputulos on laskettu palauttaen maahanmuuttajien paino näytteessä todellista osuutta vastaavaksi. Ongelma koskee sitä, miten koulujen valinta vaikuttaa kantasuomalaisten jakaumaan, Soininvaara toteaa.

– Tiedämme, että vaikkapa Turun Varissuolla, jossa on paljon maahanmuuttajia, syntyperäisten suomalaisten sosiaalinen jakauma poikkeaa niistä Varsinais-Suomen kouluista, joissa maahanmuuttajia ei ole.

Virheestä huolimatta Soininvaara korostaa, että koulujen huononevasta tilasta ”on syytä olla huolestunut”. Heikentymiseen taustalla hän arvioi olevan sosiaaliluokkien ja koulujen välisten erojen kasvun.

– On yhä enemmän lapsia, joiden kotitaustaa ei voi kutsua tyydyttäväksi. Eikä meillä ole ennen ollut muita selvästi huonompia kouluja, mutta nyt alkaa olla, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.