Vääntö yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevasta lainsäädännöstä on ratkeamassa. Perustuslakivaliokunta päätti puoltaa lakiesitystä, joka antaisi