Perustuslakivaliokunta kertoo aloittaneensa perustuslain mukaisen tutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnan lainmukaisuudesta. Haavistolle ja virkamiehelle on annettu tammikuun 14. päivän asti aikaa antaa lausuntonsa asiaan.

”Perustuslakivaliokunta on varannut ministeri Haavistolle ja asiaan keskeisesti liittyvälle virkamiehelle tilaisuuden antaa lausunto valiokunnalle tehdystä muistutuksesta. Valiokunta asetti lausunnon antamiselle määräajan, joka päättyy 14.1.2020. Valiokunta jatkaa asian käsittelyä lausunnon saatuaan. Ministeri Haavisto voi tulla asiassa henkilökohtaisesti kuultavaksi tai jättää asiassa kirjallisen lausunnon”, valiokunta tiedottaa.

Kymmenen kansanedustajaa teki eilen torstaina Haaviston toimista muistutuksen. Ministerivastuuasia voidaan panna vireille perustuslakivaliokunnalle tehtävällä ilmoituksella, jonka on allekirjoittanut vähintään 10 kansanedustajaa.

Perustuslain mukaisen muistutuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat kansanedustajat: Mari Rantanen (ps), Veijo Niemi (ps), Jari Ronkainen (ps), Jussi Wihonen (ps), Tom Packalén (ps), Heikki Vestman (kok), Kalle Jokinen (kok), Kari Tolvanen (kok), Wille Rydman (kok) ja Sari Tanus (kd).

Perustuslakivaliokunnassa istuva sdp:n Maria Guzenina on kritisoinut mediassa sitä, että perustuslakivaliokunnassa istuu samoja ihmisiä, jotka ovat myös muistutuksen allekirjoittajien joukossa. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) mukaan asia on kui­ten­kin sel­vä: jääviysongelmaa ei ole, kertoo Suomenmaa. Lin­jaus pe­rus­tuu vuon­na 1999 an­net­tuun hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen ja pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lin­jauk­seen, Ojala-Niemelä kertoi.

LUE MYÖS:

Perustuslakivaliokunta voi pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi. Jos asiassa nostettaisiin syyte, edessä voisi olla valtakunnanoikeus. Jos perustuslakivaliokunta äänestää kannanotostaan ja äänet menevät tasan, valiokunnan päätökseksi tulee lievempi kanta.

”Koska ministerivastuuasiat liittyvät epäilyyn siitä, että ministeri on syyllistynyt ns. ministeririkokseen, on niissä kysymys aina vakavasta asiasta, jonka tutkinta on oikeusvaltiossa suoritettava asianmukaisesti”, kirjoittaa oikeustieteen professori Pauli Rautiainen Perustuslakiblogissa.

”Ministerivastuuasian tuleminen vireille perustuslakivaliokunnassa on johtanut vain harvoin syytteiden nostamiseen. On siis ennenaikaista sanoa, että ministeri Haavistoa uhkaa valtakunnanoikeus", Rautiainen toteaa.

Muistutuksessa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministeri Haaviston toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden henkilöiden kotiuttamista koskevassa asiassa.

LUE MYÖS: