Hallitus on julkistanut pitkän listan järeitä, kansalaisten vapautta rajoittavia toimia, joilla pyritään hidastamaan koronavirusepidemian leviämistä. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Marinin hallitus totesi maanantaina yhdessä presidentin kanssa, että maassa vallitsee poikkeusolot ja että valmiuslaki otetaan käyttöön.

Hallituksen linjaamista toimista järeimpiä ovat seuraavat:

Koulut suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Vanhempia kehotetaan pitämään kotona myös varhaiskasvatuksessa olevat lapset, jos lapsen hoito on mahdollista järjestää kotona. Poikkeuksellisesti koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020, mutta vanhempia kehotetaan pitämään lapset kotona jo tiistaina, jos mahdollista.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään.

Rajat suljetaan ja matkustajaliikenne Suomeen pysäytetään. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi.

Työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä poiketaan kriittisen henkilöstön osalta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

LUE KOKO LISTA HALLITUKSEN TOIMISTA TÄSTÄ JUTUSTA:

Lisäksi hallitus kertoi maanantaina alustavasti toimista, joilla yrityksiä pyritään auttamaan selviämään koronaepidemian aiheuttamasta kysyntäkadosta. Hallituksen elvyttävien taloustoimien kokonaisarvo tässä vaiheessa on noin 5 miljardia euroa.

LUE SEURAAVAKSI: