Eduskunnassa on keskiviikkona käsitelty vuoden 2017 budjettiesityksen täydentämistä. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esitti mietinnössään 40 miljoonan euron määrärahalisäyksiä talousarvioon.