Runsaat lumisateet ovat aiheuttaneet poliisille paljon töitä liikenneonnettomuuksien selvittelyssä.

Samalla on poliisin mukaan käynyt ilmi, että yhä useammin autoilijoilla on puutteelliset tiedot siitä, milloin liikenneonnettomuuksista tulisi ylipäänsä ilmoittaa poliisille. Poliisia ei pitäisi kutsua tarpeettomasti.

Esimerkiksi jos onnettomuuden osalliset ovat onnettomuuden syistä ja syyllisyyskysymyksistä yksimielisiä, poliisia ei tarvita.

Poliisille ei tarvitse ilmoittaa myöskään, jos liikennevaurio on pieni, aineelliset omaisuusvahingot ovat vähäiset, onnettomuus ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, liikenne onnettomuuspaikalla sujuu ja onnettomuuden aiheuttaja on tiedossa.

Sen sijaan liikenneonnettomuuden osallisten kannattaa vaihtaa yhteystietoja ja kirjata ylös autojen rekisteritiedot.

Poliisilta tällaisesta liikennevauriosta ei tarvita todistusta vakuutusyhtiötä varten.

Pelasta aina ensin ihmiset

Pienessäkin liikenneonnettomuudessa poliisi on sen sijaan syytä kutsua paikalle, jos osalliset eivät pääse yhteisymmärrykseen syyllisyydestä, toinen osapuoli on pakenemassa paikalta tai on epäily rattijuopumuksesta.

Jos liikenneonnettomuudessa on loukkaantunut ihmisiä, omaisuusvahingot ovat merkittävät tai onnettomuus aiheuttaa huomattavaa haittaa liikenteelle, poliisi on syytä kutsua paikalle.

Vakavissa onnettomuuksissa, joissa ihmisiä on loukkaantunut vakavasti, ajoneuvoja tulee siirtää vain jos on pakko.

Poliisin mukaan liikenneonnettomuudesta tärkeintä on ensin pelastaa ihmiset ja toiseksi estää tarvitatessa liikennevahingot ja kutsua tarvittaessa apua.

Lue seuraavien päivien säätilasta lisää täältä.