Suomessa jää vuosittain noin 50 henkilöä kiinni omatekoisen räjähteen valmistamisesta tai räjäyttämisestä. Poliisihallitus epäilee, että ilmitulleiden rikosten määrä on kuitenkin vain murto-osa todellisesta.