Helmikuussa 2020 alkanut esitutkinta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasiassa on valmistunut, keskusrikospoliisi tiedottaa.

Krp toimittaa seuraavaksi esitutkintapöytäkirjan valtakunnansyyttäjälle, mutta tiedotusvastuu asiassa on perustuslakivaliokunnalla. Syyttäjällä ei ole asiassa toimivaltaa, sillä ministerivastuulain mukaan ratkaisun syytteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä tekee eduskunta. Perustuslakivaliokunta ottaa kantaa syytteeseen asettamiseen esitutkintamateriaalin perusteella, ja vie asian sitten eduskunnan isoon saliin.

Perustuslakivaliokunta käsittelee asiaa syyskuussa. Eduskunnan tiedotteessa kerrotaan, että perustuslakivaliokunnan on tarkoitus merkitä aineisto saapuneeksi ensi viikon kokouksessaan, varata valiokunnan jäsenille mahdollisuus tutustua aineistoon ja toimittaa aineisto valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden arvioitavaksi. Asian varsinainen käsittely jatkuu kuulemisilla heti syysistuntokauden alussa syyskuussa.

Jos eduskunta päätyisi nostamaan syytteen, ministerivastuuasia käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa. Ministerivastuuasian päätyminen valtakunnanoikeuteen olisi poikkeuksellista.

Esitutkinnan taustalla on kohu al-Holin leirin suomalaisista ja poliittisesta päätöksenteosta heidän kotiuttamisensa suhteen. Perustuslakivaliokunnan pyyntö esitutkinnasta koski kuitenkin vain ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen siirtämistä toisiin tehtäviin, ei esimerkiksi sitä, oliko Haavistolla al-Hol-päätöksenteossa tukenaan hallituksen linjausta vai ei.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) mukaan valiokunnalle jäi ”epäilyksen siemen” siitä, mikä oli Haaviston motiivi siirtää Tuominen toisiin tehtäviin. Haavisto ja Tuominen olivat olleet eri mieltä al-Holin leirin suomalaislasten ”kotiuttamisesta” ja siitä, kuinka asiassa tulisi edetä.

Muiden asiaan liittyneiden epäselvyyksien katsottiin tulleen selvitetyiksi valiokunnassa, eli esitutkintakynnys täyttyy vain yhdeltä osin. Ojala-Niemelä on kertonut, että esitutkinnassa voisi olla rikosnimikkeenä kyse virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Haaviston toiminta päätyi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, kun kymmenen kansanedustajaa teki al-Hol-kysymyksesta ministerivastuuasian.

Suomi on tämän vuoden puolella ”kotiuttanut” al-Holin leiriltä muutamia suomalaisperheitä ja -lapsia. Ulkoministeriön mukaan leirillä on edelleen useita suomalaisia lapsia sekä äitejä.

LUE MYÖS: