Katuturvallisuus on parantunut Helsingissä, mutta seksuaalirikosten, petosten ja väkivaltarikosten määrät ovat nousseet, Helsingin poliisilaitoksen 2015 tilastot osoittavat.

Raiskauksia ilmoitettiin poliisille Helsingissä yhteensä 196 kappaletta vuonna 2015, mikä on 17 enemmän kuin vuonna 2014.

–Ulkomaan kansalaisten osuus sellaisissa raiskausrikoksissa, joissa epäilty tekijä on tiedossa, on lähes puolet. Raiskausrikoksia, joissa epäiltynä tekijänä on ulkomaan kansalainen, on 67 kappaletta. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2014, Helsingin poliisi kertoo.

Seksuaalisia ahdisteluja on Helsingissä kirjattu vuonna 2015 yhteensä 58 kappaletta, kun vuonna 2014 niitä oli 13. Loka-joulukuun välisenä aikana seksuaalisia ahdisteluja ilmoitettiin 37.

Helsingin poliisille ilmoitettiin vuonna 2015 yhteensä 464 seksuaalirikosta, kun vuotta aiemmin luku oli 445. Ulkomaan kansalaisten osuus sellaisista seksuaalirikoksista, joissa epäilty tekijä on tiedossa, oli lähes 34 prosenttia vuonna 2015. Seksuaalirikoksia, joissa epäilty on ulkomaan kansalainen, oli 53 enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 2014.

Helsingin katuturvallisuusindeksin mukaan viime vuosi oli turvallisempi kuin vuosi 2014. Katuturvallisuusindeksi oli 63,94 eli parannusta oli 5,15 pistettä edelliseen vuoteen. Nousu johtuu pääasiassa vahingontekojen ja ryöstöjen määrän vähentymisestä. Indeksi lasketaan ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen, ratti- ja muiden liikennejuopumusten painotetusta lukumäärästä suhteutettuna väestömäärään. Katuturvallisuusindeksiin vaikuttavat myös yksityisillä paikoilla ja asunnoissa tapahtuneet rikokset.

Omaisuusrikosten määrä väheni kahdeksalla prosentilla ja ryöstöjen määrä väheni 22 prosenttia.

- Meillä on oma ryhmä, joka keskittyy näihin ryöstörikoksiin ja niitä on saatu hyvin selvitettyä. Kun tällaisiin vakaviin rikoksiin syyllistyneet tekijät on tunnistettu ja he ovat poliisilla pidätettyinä, tutkintavankina tai suorittamassa oikeuden määräämää vankeusrangaistusta, vähentää se ryöstöjen määrää, rikosylikomisario Kari Niinimäki operatiivisesta tutkinnasta kommentoi

Helsingin alueen rikosten kokonaismäärä on laskussa.

Poliisille ilmoitettiin vuonna 2015 kaikkiaan 103 316 rikosta, mikä on 2 132 rikosta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hälytystehtävät vähenivät 5 652 kappaleella eli reilut kolme prosenttia.

Petoksien ja väkivaltarikosten määrät ovat kuitenkin kasvaneet.

Netissä myydään runsaasti olematonta tavaraa tai tuotteita ostetaan toisen nimissä, poliisi kertoo.

Väkivaltarikoksissa oli vähän alle kuuden prosentin kasvu vuoteen 2014 verrattuna.

Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä pysyi samalla tasolla, mutta ilmoituksia pahoinpitelyistä yksityisellä paikalla tuli reilusti enemmän. Tätä selittää osaltaan lastensuojelulain muutos, joka tuli voimaan huhtikuun alussa. Lakimuutoksen jälkeen tietyillä tahoilla on ollut velvollisuus ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä suoraan poliisille, jos on syytä epäillä lapseen kohdistunutta väkivaltarikosta. Lakimuutos selittää osittain myös perheväkivallan ilmoitettujen juttujen määrän kasvua.

– Syyttäjille lähtevien juttujen määrä on pysynyt käytännössä ennallaan, joten rikosten määrä ei ole kuitenkaan noussut, mutta niistä ilmoitetaan aiempaa herkemmin poliisille, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo läheisväkivaltaryhmästä kertoo.