Helsingin poliisi on arvioinut uudelleen romanikerjäläisten ja järjestäytyneen rikollisuuden suhdetta. Uuden, muun muassa kerjäläisten haastatteluihin