Ilmoitukset seksuaalirikoksista lisääntyivät Helsingissä alkuvuodesta. Tammi-kesäkuussa seksuaalirikoksia ilmoitettiin tapahtuneeksi kaikkiaan 268 kappaletta, kun ilmoituksia tuli edellisvuoden vastaavana aikana 207 kappaletta.

Raiskausrikosten määrä kasvoi 45 ilmoituksella kaikkiaan 115 ilmoitettuun raiskaukseen tammi-kesäkuussa ja seksuaalisten ahdistelujen määrä 53 ilmoituksella kaikkiaan 71 ilmoitettuun ahdisteluun.

Turvapaikanhakijoiden tekemiksi epäillyt seksuaalirikokset ovat olleet näkyvästi esillä julkisuudessa. Helsingin poliisin tilastojulkistuksessa käsitellään myös ulkomaan kansalaisten osuutta eri rikostyypeissä. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus oli kasvanut seksuaalirikoksissa yleisesti, mutta laskenut hieman raiskausrikoksissa.

Kun ulkomaan kansalaisten osuus kaikista ilmoitetuista seksuaalirikoksista – niistä, joissa epäilty on tiedossa – oli tammi-kesäkuussa 2015 noin 24 prosenttia, oli se kuluvan vuoden vastaavana aikana kasvanut noin 44 prosenttiin.

Alkuvuonna ilmoitettiin 187 seksuaalirikosta, joissa epäilty on tiedossa. Näistä epäillyistä 82 oli ulkomaan kansalaisia.

Raiskausrikoksissa epäilty oli tiedossa 87 tapauksessa. Näistä epäillyistä 27 oli ulkomaan kansalaisia, joten ulkomaan kansalaisten osuus epäillyistä oli 31 prosenttia. Osuus oli laskussa viime vuoden vastaavasta ajasta. Toisaalta sellaisten raiskausten, joissa epäilty ei ollut tiedossa, osuus kaikista raiskausrikoksista kasvoi hieman.

Ilmoitetuista seksuaalisista ahdisteluista, joissa epäilty on tiedossa, ulkomaan kansalaisten osuus oli peräti 75 prosenttia (24 tapausta kaikkiaan 32:stä). Osuus oli 70 prosenttia myös vuonna 2015 samana ajanjaksona, mutta ahdistelurikosten määrä on ilmoitusten perusteella merkittävässä kasvussa. Alkuvuonna 2015 ahdistelurikoksia ilmoitettiin 18 kappaletta, alkuvuonna 2016 sen sijaan 71 kappaletta.

Esimerkiksi uudenvuoden kohutuista joukkoahdistelu- ja muista seksuaalirikosilmoituksista suurimman osan tutkinta on sittemmin lopetettu, koska epäiltyä tekijää tai joissain tapauksissa myöskään asianomistajaa eli uhria ei tullut poliisin tietoon.