Virasta pidätettynä oleva rikosylikonstaapeli Mikael Runeberg irtisanotaan, tiedottaa Helsingin poliisilaitos. Päätös liittyy Helsingin huumepoliisin entisen päällikön, virka- ja huumerikoksista tuomitun Jari Aarnion vyyhtiin.

Runebergiä on julkisuudessa kutsuttu Aarnion oikeaksi kädeksi. Hovioikeus tuomitsi hänet Aarnion niin sanotun tynnyrijutun yhteydessä virkavelvollisuuden rikkomisista, sillä hänen katsottiin osallistuneen järjestelyyn, jossa käräjäoikeutta erehdytettiin myöntämään perusteettomat televalvontaluvat antamalla vääriä tietoja käräjäoikeudelle erityisen herkässä pakkokeinoasiassa. Runeberg oli toiminut näin esimiehensä Aarnion pyynnöstä.

Hovioikeus kuitenkin lievensi käräjäoikeuden tuomiota ja hylkäsi osan Runebergin virkarikossyytteistä. 3,5 vuoden vankeustuomio vaihtui sakkoihin.

Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että Runeberg olisi ollut tietoinen Aarnion tavoitteesta sotkea KRP:n esitutkintaa. Tämän vuoksi Runeberg, joka oli toiminut esimiehensä ohjeiden mukaisesti, ei hovioikeuden mielestä ollut syyllistynyt virka-asemansa väärinkäyttämiseen, vaan vähäisempiin virkarikoksiin.

Samalla hovioikeus hylkäsi Runebergin viraltapanoa koskevan vaatimuksen ja totesi, etteivät kyseiset rikokset osoita rikosylikonstaapelia ilmeisen sopimattomaksi virkaansa.

Syyttäjä ihmetteli hovioikeuden linjaa julkisuudessa. Helsingin poliisilaitos puolestaan alkoi selvittää Runebergin jatkomahdollisuuksia.

Tänään antamassaan päätöksessä Helsingin poliisi katsoo, että rikosylikonstaapelin menettely on ollut ”omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon”. Näin irtisanomista perustelee apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen tiedotteessa.

”Viraltapano on rikosoikeudellinen rangaistus. Tuomioistuimen päätös ei poista sitä eikä vaikuta siihen, että työnantajan tulee ja työnantajalla on oikeus arvioida tilanne ja virkamiehen sopivuus tehtäviin hallinnollisessa menettelyssä”, Kopperoinen sanoo.

”Sen lisäksi, että rikosylikonstaapeli on saanut hovioikeudessa lainvoimaisen tuomion, tuomioistuin on pitänyt useita hänen lausuntojaan täysin epäuskottavina ja todisteiden kanssa ristiriitaisina. Työnantaja arvioi luottamusta kaikkien tiedossa olevien seikkojen perusteella, ja tässä tapauksessa luottamus on menetetty.”

Virkamies voidaan irtisanoa, jos on olemassa erityisen painava syy irtisanomiseen (valtion virkamieslain 25 §). Tällaisia ovat esimerkiksi virkavelvollisuuksien laiminlyönti, virkavelvollisuuksien vastainen toiminta, epärehellisyys ja rikokset.

LUE MYÖS:

Hovioikeus: Jari Aarniolle pitkä vankeustuomio – Uudet todisteet vahvistavat: Aarnio on ”Pasilan mies”

Poliisikansanedustaja puolustaa Jari Aarnion ”oikeaa kättä”: ”Hyvä poliisi - Erityislaatuinen taistelija”

Hovioikeus: Jari Aarnion väite 447 000 euron palkkiosta oli perätön