Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on kertonut tiedotustilaisuudessa, että seksuaalirikosten määrä lisääntyi hieman vuonna 2015.

Seksuaalirikosten määrä nousi kaikkiaan 2,6 prosenttia ja eriteltynä raiskausten määrä kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Raiskausrikoksia ilmoitettiin poliisille viime vuonna siis 38 kappaletta enemmän kuin vuonna 2014. Hyvänä uutisena Kolehmainen kertoi, että ilmoitukset lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä laskivat 12,7 prosenttia vuonna 2015.

Turvapaikanhakijoiden tekemiksi epäillyistä seksuaalirikoksista kerrottiin, että turvapaikanhakijoita on epäiltyinä 12 törkeässä raiskauksessa, 13 raiskauksessa sekä 22 seksuaalisen ahdistelun tapauksessa. Luvut koskevat siis vuotta 2015 kokonaisuudessaan.

- Turvapaikanhakijoita on epäiltyinä kokonaisuudessaan noin 20 raiskaustapauksessa. Raiskausten kokonaismäärä [vuonna 2015] oli hieman yli 1000, eli siihen nähden se osuus on kohtalaisen pieni, vastasi poliisitarkastaja Tommi Reen kysymykseen tiedotustilaisuudessa.

Poliisitarkastaja Reen sanoi tilaisuudessa, että turvapaikanhakijoiden roolia seksuaalirikoksissa selittää osaltaan keskimääräinen hakijaprofiili eli se, että turvapaikanhakijoista suuri osa on nuoria miehiä.

Ulkomaalaisten tekemistä rikoksista

Lisäksi poliisi tiedotti erikseen ulkomaiden kansalaisten Suomessa tekemistä rikoksista. Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista rikoslakirikoksista epäillyistä kasvoi kaikkiaan 2,7 prosenttia vuonna 2015 verrattuna edellisvuoteen.

Kuitenkin tiedotteen mukaan "eräissä rikoslajeissa ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjen rikosten osuus on noussut huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen". Esimerkiksi pahoinpitelyrikoksissa osuus on noussut runsaat 24 prosenttia ja raiskausrikoksissa lähes 20 prosenttia. Vuonna 2015 ulkomaan kansalaiset olivat epäiltyinä lähes 4000 pahoinpitelyrikokseen ja 217 raiskausrikokseen, kun määrät vuonna 2014 oli olivat noin 3200 ja runsas 180.

Poliisin mukaan yli puolet ulkomaan kansalaisiin kohdistuvista rikosepäilyistä kohdistuu sellaisiin ulkomaan kansalaisiin, jotka eivät asu Suomessa vaan oleskelevat täällä tilapäisesti.

Poliisiylijohtaja Kolehmainen korosti, ettei poliisi halua syyllistää turvapaikanhakijoita ryhmänä heidän keskuudessaan olevien rikollisten vuoksi. Kolehmainen kertoi lisäksi, että esimerkiksi Helsingin epäillyissä uudenvuoden ahdistelutapauksissa epäiltyinä on myös muita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä kuin turvapaikanhakijoita.

Kolehmainen totesi olevansa huolissaan poliisin toimintaympäristön muutoksesta, mutta korosti toisaalta turvallisuustilanteen olevan nyt hallinnassa ja poliisin suoriutuneen tehtävistään hänen nähdäkseen olosuhteisiin nähden hyvin. Poliisien määrän vähentämisen täytyy Kolehmaisen mukaan kuitenkin loppua. Pääsyyksi turvallisuustilanteen muutokseen mainittiin noin 32 000 turvapaikanhakijan saapuminen Suomeen viime vuonna.