Sisäministeriössä valmistellaan lainsäädäntöhanketta reservipoliisista, kertoo poliisi uutiskirjeessään. Reservistä saataisiin tukea poliisitoimintaan tietyissä tilanteissa, jos poliisin resurssit eivät riitä.

Tavoitteena on kouluttaa valtakunnallisesti kattava, noin 2000 reservipoliisista koostuva operatiivinen reservi. Edetessään ministeriön lakihankkeesta tulee pohja reservin käytölle.

–Uuden reservipoliisijärjestelmän on suunniteltu korvaavan aiemman toimimattomaksi jääneen täydennyspoliisin, joka on myös lainsäädännön osalta jäänyt ajastaan jälkeen, poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisihallituksesta sanoo uutiskirjeessä.

Täydennyspoliisilain mukaan täydennyspoliiseja voidaan käyttää vain poikkeustilanteessa, mikä on asettanut käyttökynnyksen varsin korkealle.

Vuoren mukaan reservipoliisijärjestelmän on tarkoitus toimia poliisin valmiuden säätelyvälineenä. Reservin tarkoituksena on tukea poliisitoimintaa sellaisissa normaaliajan häiriötilanteissa tai poikkeusolojen tilanteessa, joissa poliisin resurssit ovat riittämättömiä tehtävien hoitamiseen.

Reservipoliiseiksi koulutettaisiin vapaaehtoisia

Poliisi ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet sopimuksen reservipoliisin kehittämisestä. Yhteistyön keskeisenä tarkoituksena on hyödyntää Puolustusvoimien sijoituksesta vapautuvia reserviläisiä uusissa sisäisen turvallisuuden tehtävissä ja rekrytoida Puolustusvoimien reserviläisiä reservipoliisiin.

Yhteistyöstä on iloinnut myös puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

– Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen määrää on supistettu merkittävästi viimeisen 25 vuoden aikana. Samaan aikaan sotilaspoliisikoulutusta on annettu huomattavasti sodan ajan tarvetta suuremmalle joukolle. Puolustusvoimien reservissä on siten iso joukko sotilaspoliisikoulutuksen saaneita henkilöitä, joiden kouluttaminen täydennyspoliisiksi olisi kokonaismaanpuolustuksen hengessä kustannustehokas ratkaisu, Niinistö kirjoitti Puheenvuoron blogissaan viime syksynä.

Niinistön mukaan reservipoliiseja ei sijoiteta puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin.

Poliisin uutiskirjeen mukaan reservipoliisiin hakeutuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen ja reservipoliisiksi hyväksyminen edellyttäisi erikseen järjestettävän peruskoulutuksen suorittamista. Koulutuksen on suunniteltu tapahtuvan koulutettavan vapaa-ajalla ja lähtökohtaisesti viikonloppuisin. Osa koulutuksesta olisi luultavasti verkkokoulutusta.

Reservipoliisien rekrytoiminen ja kouluttaminen pyritään aloittamaan viivytyksettä reservipoliisia koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen.

Poliisiylijohtaja: Poliisi ei kohta pysty hoitamaan tehtäviään

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan on ilmeistä, että ilman voimavarojen lisäystä poliisilla ei ole jatkossa käytännön edellytyksiä hoitaa kaikkia sille kuuluvia tehtäviä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja nyt tarvitaan poliittisen tason ratkaisuja. Hän ehdottaa, että Poliisihallitus yhdessä sisäministeriön kanssa määrittelisi poliisin tehtävien priorisoinnin edellyttämät linjaukset ja lainsäädäntötoimenpiteet sekä pohtisi, mitkä poliisin ydintehtäviin kuulumattomat tehtävät voitaisiin siirtää muille toimijoille.

– Poliisin tehtävien priorisointi edellyttää poliittisen tason ratkaisuja esimerkiksi valtion kehyspäätöksiä tai talousarvioita laadittaessa. Lisäksi priorisointi edellyttää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä: voimassaoleva lainsäädäntö ei pääsääntöisesti mahdollista sitä, että jokin poliisille lain mukaan kuuluva tehtävä jätettäisiin kokonaan hoitamatta.

– Poliisien henkilötyövuosien taso olisi välttämätöntä säilyttää jo ydintoimintojen turvaamiseksi. Pikemminkin sitä pitäisi lähivuosina nostaa Hallintovaliokunnan edellyttämään tasoon 7 850. Poliisi tarvitsee pitkäjänteisen rahoitusratkaisun tuleville vuosille ja kehyskaudelle, eivätkä nykyisenkaltaiset kertaluontoiset kehystason nostot mahdollista toiminnan suunnittelua ja ennustettavuutta, Kolehmainen sanoo uutiskirjeessä.