Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala pitää tuoreita poliisin tilastotietoja seksuaalirikosilmoituksista erittäin ikävinä.

Eri poliisilaitokset ovat julkaisseet tammi–kesäkuun rikostilastojaan, joissa kerrotaan poliisille tehdyistä rikosilmoituksista. Nämä tilastot eivät siis kerro sitä, kuinka moni ilmoituksista on johtanut tuomioon.

LUE MYÖS: Amnesty: Raiskausilmoituksista 17% johti tuomioon Suomessa – Kansanedustaja: ”Koko järjestelmä on rikki ja pettää naiset”

Poliisihallituksen mukaan seksuaalirikosten ilmoitusmäärät ovat jatkaneet kasvuaan viime vuosina.

”On syytä huomioida, että näissä luvuissa ovat vain ilmoitettujen rikosten määrät eivätkä luvut näin ollen kerro, onko rikoksen tekijöiden määrä kasvanut. Toisin sanoen sama rikoksentekijä voi olla epäiltynä useammassa jutussa”, Poliisihallitus toteaa.

Kaikkien ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvoi Oulun poliisin alueella huomattavasti edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna, poliisi kertoo.

”Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 205 kappaletta kun edellisvuonna määrä oli 111. Prosentuaalisesti tuo tarkoittaa lähes 85 prosentin lisäystä - Oulun kaupungin alueella muutos oli vielä voimakkaampaa, [ilmoitettujen] seksuaalirikosten kokonaismäärä kasvoi yli sata prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna”, Oulun poliisi kertoo tiedotteessaan.

”Raiskausrikoksia kaikkiaan koko Oulun poliisilaitosalueella poliisin tietoon tuli lähes kaksinkertainen määrä verrattuna alkuvuoteen 2018 (+37 kpl). Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 42 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana (+98 %). Seksuaalisia ahdisteluja Oulun poliisin tietoon tuli täsmälleen sama määrä kuin tammi-kesäkuussa 2018”, Oulun poliisi jatkaa.

LUE MYÖS: Kansanedustaja jakoi hätkähdyttävät luvut: ”Emme halunneet nähdä, millaista massarikollisuutta lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa on”

Oulun poliisin mukaan ulkomaalaisten suhteellinen osuus kaikissa ilmoitetuissa seksuaalirikoksissa oli Oulun poliisilaitoksen alueella kuluvana vuonna noin 40 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 25 prosenttia.

”Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja seksuaalirikokset ovat jyrkästi tuomittavia. Oulun kaupunki tekee viranomaisyhteistyötä poliisin kanssa, joka vastaa rikosten selvittämisestä. Epäillyt rikokset tulee tutkia, rikolliset tuomita ja rangaista”, kaupunginjohtaja Laajala kommentoi tiedotteessa.

Oulun kaupunki pitää tärkeänä, että seksuaalirikosten osalta käydään avointa keskustelua ja rikokset tuomitaan myös julkisesti, tiedotteessa kerrotaan.

”Vaikka Oulun seksuaalirikostapaukset ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet merkittävästi, ei Oulun kaupunki eroa tilastoissa kuitenkaan muista Suomen suurista kaupungeista. [Ilmoitettujen] seksuaalirikosten kokonaismäärä on Oulussa alhaisemmalla tasolla kuin Turussa ja Tampereella. Suurinta kasvu oli Espoossa”, Oulun kaupunki kertoo.

Länsi-Uudenmaan poliisi puolestaan tiedottaa, että seksuaalirikosilmoitusten määrä kasvoi voimakkaasti läntisellä Uudellamaalla vuoden alkupuoliskon aikana.

”[Ilmoitettujen] seksuaalirikosten määrässä tapahtui voimakas kasvu eli lähes 65 prosenttia, mikä on lukumäärällisestikin 89 kappaletta. Kasvu tapahtui erityisesti lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä, jonka määrä kasvoi lähes 105 prosenttia. Määrä oli 131 kappaletta”, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo.

Helsingin poliisi puolestaan tiedottaa näin:

”Poliisin tietoon tulleet seksuaalirikokset ovat vähentyneet (-9,88%) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta vuositasolla (2017-2018) ne ovat lisääntyneet. Poliisin tietoon tulleet raiskausrikokset ovat lisääntyneet (+19,64%) viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.”

Sekä Helsingin että Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset arvioivat, että kasvu johtuu siitä, että entistä useampi seksuaalirikosepäily tulee poliisin tietoon.

”Koska rikosuhritilastojen valossa suuri osa seksuaalirikoksista jää ilmoittamatta poliisille, vaihtelun varaa ylipäänsä on huomattavan paljon. Esimerkiksi aiheesta käyty yhteiskunnallinen keskustelu ja se, kuinka lähinnä lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten paljastavaan toimintaan on pystytty panostamaan, näkyy poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten kokonaismäärässä”, sanoo rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisilaitokselta.

”Ilmoitusten määrän voimakas kasvu johtunee muiden viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta ja matalasta kynnyksestä ilmoittaa epäillyistä rikoksista poliisille”, sanoo apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula Länsi-Uudenmaan poliisista.

”Tutkimusten mukaan seksuaalirikosten määrä ei olisi tosiasiassa lisääntynyt, vaan ilmoitusaktiivisuudessa olisi tapahtunut muutos. Ilmoitusten määrää lisää myös pitkien rikossarjojen ilmitulo, jolloin lyhyelle ajalle kirjautuu useita ilmoituksia”, kertoo Poliisihallitus.

Yhteiskunnallinen keskustelu seksuaalirikoksista käynnistyi, kun Oulun poliisilaitos tiedotti talvella tutkinnassa olleista, alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista epäillyistä seksuaalirikoksista pääasiassa Oulussa. Teot ajoittuvat kesään ja syksyyn 2018 ja epäillyt henkilöt olivat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä.

”Suurimpaan osaan liittyi yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa. Poliisi kehottaa edelleen erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja pelisäännöistä sopimiseen sosiaalisessa mediassa. Tuntemattomien henkilöiden kaveri- ja seuraamispyyntöjä ei tule hyväksyä. Profiilit kannattaa laittaa yksityisiksi. Suuressa osassa edellä mainituista epäillyissä rikoksissa nuoriin on oltu ensin yhteydessä sosiaalisen median kautta, minkä jälkeen on ollut muutakin kanssakäymistä ja yhteydenpitoa”, Oulun poliisi kertoo.

LUE MYÖS: Oulun seksuaalirikosvyydissä 8 vankeustuomiota