Poliisi ei epäile rikosta valtiovarainministeriön virkamiehiin liittyvässä tapauksessa, josta suoritettiin esiselvitys sivullisen henkilön tekemän tutkintapyynnön pohjalta.

Sivullinen henkilö teki huhtikuun lopussa sanomalehtiartikkelin tietojen pohjalta poliisille tutkintapyynnön valtiovarainministeriön virkamiesten toimista liittyen ministeriössä alkuvuodesta 2019 tehtyyn lainvalmisteluun. Poliisi aloitti tutkintapyynnön perusteella asiasta esitutkintalain mukaisen esiselvityksen.

”Esiselvitys on saatu päätökseen. Asiassa ei ole syytä epäillä virka- tai muutakaan rikosta valtiovarainministeriön virkamiesten osalta”, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Jokinen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

”Pääasiaan liittyy myös valtioneuvoston jäsenen virkatoimien lainmukaisuuden arviointiin liittyvä ulottuvuus eli niin sanottu ministerivastuuasia, eikä poliisi voi ministerin osalta päättää esitutkinnan aloittamisesta eikä edes itsenäisesti arvioida asiaa”, Jokinen jatkaa.

Poliisi hankki esiselvityksenä asiakirja-aineiston oikeuskanslerinvirastosta ja valtiovarainministeriöstä. Asiakirja-aineisto on kattava, ja siitä saa seikkaperäisen kuvan asiasta, poliisi kertoo.

Esiselvityksen perusteella asiassa ”ei ole edes alustavia syitä epäillä, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat rikkoneet viranhoidossaan säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa”, tiedotteessa todetaan.

”Asiassa on kysymys parlamentaarisen kontrollin toteutumisesta suhteessa hallitusvaltaan ja tämän toiminnan asianmukaisuuden ja eduskunnan täysimääräisen tiedonsaantioikeuden toteutumisen arvioinnista. Tällaisen kysymyksen arviointi ei kuulu poliisin tehtäviin”, poliisi toteaa.

Eduskunnan tiedonsaantioikeudesta on käynnissä tapaukseen liittyvä selvitys eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

LUE LISÄÄ: