Poliisin mukaan liikennevalvonnan taso ei ole laskenut poliisin hallinnon uudistuksen akia.

Liikenneturvallisuudesta Poliisihallituksessa vastaava poliisiylitarkastaja Risto Lammi kertoo, että henkilötyövuosilla mitattuna liikennevalvontaan käytetty työaika on kuluvanan vuona lisääntynyt 4,6 prosentilla vuoteen 2013 verrattuna.

– Tosin meille asetettuun henkilövuosien tulostavoitteeseen (619) emme vielä ole päässeet, vaan olemme siitä tammi-elokuun tilastojen mukaan jäljessä vajaat kolme prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kaikki poliisilaitokset eivät ole kyenneet tuottamaan liikennevalvontaan sovittua henkilötyövuosimäärää nykyisessä haastavassa taloudellisessa tilanteessa, Lammi sanoo.

Automaattisen liikennevalvonnan suoritteiden määrä nousemassa

Liikennevalvonnan tuottavuus henkilötyövuotta kohti on alkuvuoden aikana laskenut sekä edelliseen vuoteen että tavoitteisiin verrattuna. Tämä johtuu Risto Lammin mukaan automaattisen nopeusvalvonnan uudelleen organisoinnista.

Automaattivalvonnan suoritteet ovat laskeneet kuluvan vuoden tammi-syyskuussa vajaat 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuluvan vuoden aikana on lakkautettu seitsemän eri puolilla maata toiminutta liikenneturvallisuuskeskusta ja perustettu niiden tilalle Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen valtakunnallinen liikenneturvallisuuskeskus.

– Tilanne on hyvää vauhtia korjautumassa. Syyskuussa päästiin jo tavoitteiden mukaiseen tasoon automaattivalvonnan suoritteiden määrässä ja tilanne parantuu kuukausittain, Risto Lammi arvioi.

Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä lisääntynyt

Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä on Lammin mukaan lisääntynyt. Myös alkoholiin liittyvät henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat lisääntyneet. .

Pääteiden raskaan liikenteen määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna kolmisen prosenttia. Myös raskaan liikenteen valvonnan määrä on vähentynyt jonkin verran, mutta ainakaan toistaiseksi tämä ei ole Lammin mukaan heikentänyt liikenneturvallisuutta, koska raskaan liikenteen onnettomuudet ovat vähentyneet.

Vuoden alussa tehdyssä poliisin hallintorakenteen kolmannen vaiheen muutoksessa poliisilaitosten määrä väheni 24:stä 11:een. Samalla lakkautettiin Liikkuva poliisi.

Liikenteen valvontaa Liikkuvassa poliisissa tehneet henkilöt siirtyivät vastaaviin tehtäviin poliisilaitoksiin, joihin perustettiin liikennevalvontayksiköt.

– Liikennevalvonnan ammattitaito poliisista ei ole muutoksen myötä kadonnut mihinkään. Vuonna 2014 liikennekuolemat ovat vähentyneet, mikä osaltaan kertoo poliisi liikenneturvallisuustyön vaikuttavuudesta, Risto Lammi korostaa.