Poliisina työskennelleiden kansanedustajien mukaan maahanmuuttajien suuri osuus rikoksentekijöiden joukossa vaikuttaa suurelta.

Uusi Suomi kertoi aiemmin tänään, että tilastojen perusteella maahanmuuttajien korostumisen rikostilastoissa selittää myös ikä, sillä maahanmuuttajaväestön ikärakenne on erilainen kuin kantaväestöllä. Suurin osa maahanmuuttajista on nuoria miehiä, jotka yleensäkin tekevät eniten rikoksia.

Uuden Suomen haastatteleman oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoissuunnittelijan Hannu Niemen mukaan maahanmuuttajien tekemää väkivaltaa onkin liioiteltu. Poliisina työskennelleiden kansanedustajien mukaan ongelma on kuitenkin olemassa.

Kansanedustaja Tom Packalén (ps.) on työskennellyt Helsingin poliisissa. Hänen mielestään maahanmuuttajien tekemistä rikoksista tarvitaan tarkempaa tilastotietoa. Packalénin omien kokemusten perusteella maahanmuuttajien tekemät rikokset ovat lisääntyneet.

- Sellainen aika, että poliisivankilassa olisi ollut enemmän suomalaisia kuin ulkomaalaisia, on esimerkiksi Helsingissä ohitettu jo vuosia sitten, Packalén sanoo.

Packalénin mukaan tilastot vääristävät, sillä niissä maahanmuuttaja, joka on saanut Suomen kansalaisuuden, ei erotu kantaväestöstä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Hannu Niemen mukaan tilastot kuitenkin tehdään myös synnyimaan mukaan.

Packalénin mukaan tilastot pitäisi tehdä äidinkielen mukaan. Muutenkin objektiivinen ja asenteeton tieto olisi hänen mielestään tarpeen, jotta ongelmasta voitaisiin puhua ja sille voitaisiin tehdä jotakin.

- Suurin ongelma maahanmuuttopolitiikkaan liittyvässä keskustelussa on tiedon puute. Puolueettoman tahon pitäisi ilman mitään kannanottoa tehdä asiasta puhtaasti tieteellinen tutkimus, Packalen sanoo.

Packalénin mukaan poliisintyössä Helsingissä hän huomasi esimerkiksi somalinuorten tekemän katuväkivallan korostuvan. Somalinuorten syrjäytymisen ehkäiseminen voisi hänen mielestään olla hyvä keino vähentää maahanmuuttajien tekemää väkivaltaa.

Kokoomuksen kansanedustajan ja niin ikään poliisina työskennelleen Kari Tolvasen mukaan maahanmuuttajat korostuivat tekijöinä tietyissä rikostyypeissä.

- Etenkin raiskaustapauksissa epäilty oli suhteettoman usein ulkomaalaistaustainen, Tolvanen sanoo.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Hannu Niemen mukaan raiskaukset ovatkin ainoa rikostyyppi, jossa maahanmuuttajat ja muut ulkomaalaiset ovat jatkuvasti yliedustettuina tekijöinä.

Tolvasen mielestä myös kunniaväkivaltatapauksissa kansalaisuus on usein merkittävä tekijä, ja se pitäisi myös voida sanoa julkisestikin.

Parempaa tiedonvälitystä

Yksi keino ennaltaehkäistä maahanmuuttajien tekemää rikollisuutta olisi Tolvasen mielestä parempi tiedonvälitys Suomen kulttuurista ja etenkin laeista kotoutuksen yhteydessä.

- Silloin ei ainakaan voisi selitellä, ettei tiennyt lainsäädännöstä, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan se tuli vastaan selityksenä melko usein, jos rikoksesta epäilty oli maahanmuuttaja. Toinen keino olisi Tolvasen mukaan parempi pääsy suljettuihin maahanmuuttajayhteisöihin. Silloin esimerkiksi kodeissa tapahtuvaan väkivaltaan olisi helpompi puuttua.

- Maahanmuuttajien perheväkivalta on tällä hetkellä samanlainen tabu kuin kantaväestöön kuuluvien perheväkivalta 1960-70-luvulla, Tolvanen sanoo.

Lisäksi Tolvanen ja Packalén kertovat huomanneensa käytännössä saman kuin Niemi tilastoista: maahanmuuttajanaiset tekevät hyvin vähän rikoksia, kun taas kantaväestöön kuuluvat naiset ja tytöt näyttävät olevan yhä useammin rikoksentekijöinä.