Helsingin yliopiston yhteistyökumppani Pietarissa, Eurooppalainen yliopisto on suljettu opiskelijoilta "tulipaloriskin" vuoksi. Sulkemisesta päättivät valtion viranomaiset ja päätöksen vahvisti tuomioistuin.

- Vastaava uutinen on viimeksi kuultu Stalinin aikana. Instituutteja suljettiin vuonna 1936, toteaa professori Timo Vihavainen Renvall-instituutista.

Länsimaisten ja venäläisten lehtien mukaan erityisen tulenarkaa on se, että EUSP on toteuttanut viime vuonna EU:n komission rahoittaman ohjelman siitä, millaisin toimenpitein vaalien monitorointia eli tarkkailua Venäjällä voisi parantaa ja vaalien järjestämisen tasoa nostaa.

Yliopiston oman tiedotteen mukaan palotarkastuksien vaatimista ei pitäisi tulkita suoraviivaisesti poliittiseksi päätökseksi. Yliopistolla ei ole eikä se tavoittele omaa poliittista linjaansa, todetaan tiedotteessa.

Viime perjantaina alioikeus määräsi kaiken opetus- ja tutkimustyön lopetettavaksi. Luokkahuoneet sinetöitiin ja yliopiston pieni, mutta mainio kirjasto suljettiin.

Pietarilaisyliopisto on tehnyt vuosia Tempus-yhteistyötä suomalaista Venäjä-tutkimusta koordinoivan Aleksanteri-instituutin kanssa.

Yliopiston opetustilojen sulkemisen syyt eivät ole yksiselitteisiä. Aleksanteri-instituutin koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemi puhui Eurooppalaisen yliopiston edustajien kanssa torstaina. Yliopiston toimintaa ei ole kokonaan keskeytetty, mutta opettamista on rajoitettu.

- Yliopiston luokkahuoneet on sinetöity ja paloviranomaiset ovat kieltäneet tuomasta opetusryhmiä yliopistoon. Muilta osin henkilökunta voi tehdä työtään lähes normaalisti, Kaakkuriniemi kertoo.

Kaakkuriniemen mukaan Pietarin Euroopalaisen yliopiston hallinto käy neuvotteluja paikallisviranomaisten kanssa seuraavan palotarkastuksen järjestämisestä. Yliopiston paloturvallisuustodistuksen saaminen on vielä hämärän peitossa.

- Asia kuuluu kaupungin viranomaisille, "eikä hallinnolla ole mitään kannustetta toimia tehokkaammin, joten se ei toimi", kuten eräs yliopiston opettaja luonnehti tilannetta, Kaakkuriniemi sanoo.

Yliopistolle opetuksen keskeyttäminen on hankala asia. Tapauksen yhdistäminen suoraan Venäjän vaaleihin on yliopiston edustajien mielestä liian yksioikoista. Palotarkastuksilla on todellinenkin syy: Rakennus on vanha, ja siinä on muun muassa kapeita portaikkoja ja sokkeloinen huonejärjestys, joten syytä sulkemiseen on.

- Mutta jos samalla perusteella haravoitaisiin Pietarin kaikki muutkin rakennukset, opiskelijoilla ja koululaisilla olisi vähän sisätiloja käytettävissään, Kaakkuriniemi muistuttaa.