Hollolalaisessa yrityksessä ei Lahden käräjäoikeuden mukaan syyllistytty törkeään ympäristön turmelemiseen, kun sivurakennuksissa säilytettiin luvatta 80000:ta kiloa ongelmajätteitä.