Valtionyhtiö Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ottaa kantaa pääministeri Antti Rinteen (sd) torstaina esittämään syytökseen, että posti olisi toiminut tes-vaihdoksessa vastoin valtio-omistajan tahtoa.

Liikkeenluovutuksella on ollut omistajan tuki, Posti tiedottaa. Markku Pohjolan mukaan Postille ”ei missään vaiheessa valmistelun aikana ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja vastustaisi sitä”.

”Meillä on ollut jatkuva dialogi omistajaohjauksen ja yhtiön välillä, missä myös virkamiehet ovat olleet keskeisessä roolissa. Kuten julkisuudessakin on todettu, Posti on informoinut ministeriä liikkeenluovutusta koskevista suunnitelmista valmistelun aikana. Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta”, Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola sanoo.

Postin hallituksen puheenjohtajan ensisijainen keskustelukumppani on omistajaohjauksen virkamiehet.

”Tästä liikkeenluovutusasiasta on kuitenkin keskusteltu myös suoraan ministeri Paateron ja hänen avustajiensa kanssa”, Pohjola korostaa.

LUE MYÖS:

Tiedotteen mukaan Posti esitteli ministeri Paaterolle ensi kerran liikkeenluovutussuunnitelmia ja taustaperusteluita 7.6.2019. Ministerin avustajien kanssa asiaa käytiin läpi tarkasti 8.8.2019 ja itse ministeriä informoitiin myös 10.8.2019 ennen yhtiön hallituksen 11.-14.8.2019 kokousta, jossa päätökset tehtiin, ja tietyistä yksityiskohdista keskusteltiin puhelimitse kokouspäivien aikana.

Lisäksi käytännön yksityiskohdat aikatauluineen ja julkistussuunitelmineen esiteltiin ministerille 21.8.2019, Posti kertoo.

”Posti tiedotti pakettilajittelun muutoksista 29.8.2019 ministerin avustajien kanssa sovitun mukaisesti.”

Omistajaohjausministeri esitti 3.9.2019 aikalisää Postin työehtosopimusten muuttamisessa, mutta tämän jälkeen omistajaohjaus ei ole vaatinut liikkeenluovutuksen perumista, Posti kertoo.

Tällä viikolla tehdyn uuden työehtosopimuksen mukaan pakettilajitteluhenkilöstön liikkeenluovutusta ei peruttu, Posti jatkaa. Tosin pakettilajittelijoiden osalta tehtiin uusi työehtosopimus PAU:n ja Paltan alle.

LUE MYÖS: