Helsingin, Espoon ja Vantaan yrittäjien toimitusjohtajat ovat pöyristyneitä Helsingin Seudun Liikenteen esityksestä tuoda tietullit eli ruuhkamaksut Helsinkiä ympäröiville teille.

Pääkaupunkiseudun yrittäjäyhdistysten mielestä tiemaksut olisivat ”alueellinen lisävero”, joka olisi kilpailua vääristävä ja kustannuksia lisäävä päätös.

Samalla yrittäjät lähettävät tiedotteessaan vastaviestin tietulleja tänään esittäneelle HSL:lle:

– Joukkoliikenteen käyttöön voidaan kannustaa paremmalla palvelulla ja kohtuullisilla hinnoilla.

– Pääkaupunkiseudulla auton käyttäminen on monesti väistämätöntä. Autoa yritystoimintansa tai työnsä puolesta tarvitsevia ei pidä rangaista lisämaksuilla, yrittäjät jyrähtävät.

– Alueen jo muutenkin korkean kustannustason takia uusia lisärasitteita ei tule luoda. Ne eivät ole asukkaiden eivätkä yritysten kannalta perusteltuja, yrittäjät lisäävät.

HSL:n mielestä tiemaksujen myötä ”liikennejärjestelmän toimivuus parantuisi ruuhkien vähentyessä, kestävien kulkumuotojen osuus olisi tiemaksujen käyttöönoton jälkeen neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin ilman maksuja ja liikenteestä aiheutuvat päästöt olisivat viisi prosenttia pienemmät”.

– Jos tiemaksut otettaisiin käyttöön, niitä maksaisi noin viidennes seudun aamuruuhkassa liikkuvista. Henkilöautoilijoista tiemaksuja maksaisi arviolta 40 prosenttia aamuruuhkan kulkijoista. Jos tiemaksua kerättäisiin yhteiskuntataloudellisen optimin mukaisesti 80 miljoonan euron nettotuotot vuodessa, jolloin yhteiskuntataloudelliset hyödyt olisivat suurimmat, keskimääräinen kustannus työmatka-autoilijalle olisi 340 euroa vuodessa, HSL kertoo tiedotteessaan.

HSL huomioi myös sen, että tiemaksut aiheuttaisivat muutamia ongelmia.

– Yksittäiset alueet kokevat maksujen vaikutukset hyvin erilailla. Mahdollisessa tiemaksujen valmisteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin alueisiin, jotka eivät hyödy tiemaksuista tai niiden asema kilpailussa asukkaista ja työpaikoista heikkenee merkittävästi suhteessa muihin. Lisäksi on tärkeää suunnitella huolellisesti maksutasot siten, etteivät ne rasita kohtuuttomasti yksittäistä tienkäyttäjää, HSL toteaa.

HSL huomauttaa myös, että tiemaksut edellyttäisivät lainsäädännön muuttamista.