Presidentin ulkopoliittisen vallan karsimisessa kiistellään nyt siitä, kävelläänkö presidentin ylitse suljettujen ovien takana eduskunnan valiokunnassa vai julkisesti täysistunnossa.