Toimiva ydinaseita rajoittava sopimusjärjestelmä on vaarassa kadota ja suurvaltojen välille uhkaa kehittyä uusi ”jääkylmä sota”, presidentti Sauli Niinistö on todennut maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa maanantaina.

Kansainvälinen sopimusjärjestelmä on yksi Suomen neljästä turvallisuuspolitiikan peruspilarista. Presidentti Niinistö kuvasi Suomen ylläpitävän laajaa kumppanipalettia ja sekä Nato-kumppanuutta että eurooppalaista turvallisuusyhteistyötä, koska ”emme jätä mitään yhden kortin varaan”.

Turvallisuuden pilareista yksi, kansainvälinen sopimusjärjestelmä, huojuu kuitenkin tällä hetkellä pahasti.

”Kylmä sota ajoi suurvallat, silloisen Neuvostoliiton ja Yhdysvallat, kauas erilleen, mutta toistensa pelosta myös sopimaan yhteisistä pelisäännöistä. Syntyivät START- ja INF-sopimukset, joilla pyrittiin rajoittamaan pitkän matkan ja keskipitkän matkan ydinohjuksia – ja siinä onnistuttiinkin”, Niinistö sanoo.

”Tänään tilanne Venäjän ja Yhdysvaltain välillä on toinen. Vanhan START-sopimuksen korvannut New START on umpeutumassa, eikä sen jatkosta ole päästy yksimielisyyteen. Yhdysvallat on ilmoittanut, että se aikoo irtisanoutua INF-sopimuksesta. Molemmat sopimuksen osapuolet ovat väittäneet toisen sitä rikkovan.”

1980- ja 1990-luvuilla solmittujen sopimusten lakkaaminen olisi suuri vaaran paikka koko maailmalle.

”Kylmän sodan perintönä meillä on ollut toimiva ydinaseita rajoittava sopimusjärjestelmä. Nyt se on siis vaarassa kadota. Sopimukseton tila toisi mukanaan valtavia riskejä. Mennyt kylmä sota vaihtuisikin jääkylmäksi sodaksi”, Niinistö varoittaa.

Toisaalta samalla maailma on moninapaistunut, ”eivätkä aserajoitussopimukset enää ole kahden kauppaa”, Niinistö sanoo.

”Tämä luo tilaa koko kansainväliselle yhteisölle ainakin pyrkiä edistämään aseistariisuntaa.”

Presidentin mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän sanailu ohjuskeskusteluissa on ”nostanut Euroopan esiin, mutta ei subjektina vaan objektina”.

”Keskipitkän kantaman ydinohjukset Venäjällä tai Euroopassa avaavat vaaran lähteen. Sen välttäminen on Euroopalle äärimmäisen tärkeää.”

Niinistön mukaan hän tuleekin jatkamaan Suomen diplomaattisten palvelusten tarjoamista suurvaltojen neuvotteluiden edesauttamiseksi.

”Tulen ottamaan seuraavissa tapaamisissani suurvaltojen johdon kanssa esille aseriisuntakysymykset ja Suomen valmiuden edesauttaa uuden neuvottelukierroksen aloittamista. Ensi viikonvaihteen Pariisin rauhanfoorumi ja sen liepeillä tapahtuvat keskustelut tarjoavat hyvän tilaisuuden sääntöpohjaisen turvallisuusjärjestelmän puolustamiseen”, Niinistö toteaa.

Muun muassa belgialainen Lähi-idän asiantuntija Koert Debeuf on varoittanut äskettäin, että kauppasotien nousu ja kansainvälisen sopimusperusteisen yhteistyön hiipuminen ovat vaarallisia ennusmerkkejä uudesta suursodasta.

LUE LISÄÄ: Lähi-idän tuntija: Suuren sodan merkit jo ilmassa – sama kehitys toistui ennen II maailmansotaa

Lue myös:

Nyt natisevat kaikki suuret Euroopan maat – Uutuuskirja: Trumpin USA ”tekee näyttävää pesäeroa”

Sauli Niinistö USA:ssa: ”Voimatasapaino järkkyy – tällainen kehityssuunta on suoraan sanoen vaarallinen”