Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro ja Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen arvioivat kovin sanoin lainvalmistelua eduskunnassa. He nostavat erityisesti esiin kotoutumislakiehdotuksen valmistelun.