Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlund kritisoi presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr.) kannanottoa työttömyysturvan aktiivimallista.

Haavisto kertoi tänään Twitterissä, että hän olisi pyytänyt vielä juridisia arvioita aktiivimallin laillisuudesta, jos laki aktiivimallista olisi tullut hänen pöydälleen presidenttinä allekirjoitettavaksi. Haavisto lisäsi julkaisemallaan videolla, että jos laillisuudesta olisi ilmennyt epäilyjä, hän olisi pyrkinyt käymään keskusteluja hallituksen kanssa lainmukaisuuden varmistamiseksi.

– Nyt kalastelet Pekka vaarallisilla vesillä. Ei kuulu enää presidentille. Eduskunta on se instituutio, joka säätää lait hallituksen esityksestä, Grönlund twiittasi liittyen Haaviston lausuntoon.

Somekansa haastaa Grönlundia kommentista. Häneltä kysytään, eikö presidentti voi kysyä juridista neuvoa allekirjoitustaan varten.

– Voi toki, mutta jos ei vahvista, eduskunta päättää silti. Työnjako on harvinaisen selvä ja poliittisen historian valossa hyvä niin, Grönlund vastaa.

Lain mukaan presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa. Hän voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennen vahvistamista. Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

– Esitys palautuu perustuslain 77–78 pykälien mukaisesti eduskuntaan, joka joko hyväksyy tai hylkää yhdessä käsittelyssä (valiokunta välissä). Laki astuu voimaan, jos eduskunta hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä, Grönlund selventää prosessia Twitterissä.

Laki on siis hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä eduskunnan täysistunnossa yhden käsittelyn asiana äänten enemmistöllä. Näin hyväksytty laki tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta. Laki raukeaa, jos eduskunta ei hyväksy sitä uudestaan.

Käytännössä presidentti ei siis voi estää lakien voimaan tuloa. Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö kuitenkin huomauttaa, että muita välineitä on.

–Menemättä yksityiskohtiin on todettava, että nykyisen presidentin sairaaloiden päivystyslakiin jättämä lausuma Pohjanmaan ruotsinkielisten palvelujen turvaamisesta kertoo, että on presidentillä yhä välineitä tehdä huomioita lakien hyväksymisessä, Niinistö kommentoi Twitterissä.

Presidentti Niinistö antoi harvinaisen lausuman päivystysuudistuksesta vuoden 2016 lopussa. Uudistus keskitti ympärivuorokautista päivystystä. Vaasan keskussairaalan kohtalo herätti huolta ruotsinkielisten palvelujen saamisesta kaksikielisellä Pohjanmaalla. Niinistö muistutti lausumassaan perustuslaista ja katsoi, että päivystyspalvelut voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos ollaan varmoja siitä, että potilaat voivat käyttää myös ruotsia.