Euroopassa säännellään ympäristöasioita selvästi Yhdysvaltoja ja Kaliforniaa voimakkaammin, energiakysymyksiin keskittynyt Aalto yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund sanoo. EU asettaa jäsenmaille tavoitteet esimerkiksi puhtaan energian osalta.

”Suomessa pyritään sääntelyn kautta ylläpitämään vanhaa teknologiaa ja asioiden vallitsevaa tilaa. Tämä luo esteitä ja hidastaa uuden puhtaan teknologian markkinoille pääsylle”, Lund harmittelee.

Valtiolla on Suomessa vahva rooli niin energiapoliittisten päätösten kuin merkittävien energiantuotannon yritysomistusten kautta. Sellaisten kuten Fingrid-kantaverkko, Fortum, Gasum, Neste ja Vapo.

”Tämän kautta on Suomi energiakysymyksissä varsin perinteinen maa.”

Esimerkiksi Lund nostaa vuoden 2016 ilmasto- ja energiapoliittisen selonteon, jossa 92 prosenttia uusista investoinneista energiantuotantoon menee perinteiseen energiaan eli metsäpohjaiseen bioenergiaan ja ydinvoimaan aina vuoteen 2030 asti.

”Sääntelyn pitäisi jarruttamisen sijaan muuttua kannustavaksi ja mahdollistavaksi”, Lund peräänkuuluttaa.

Tästä on jo merkkejä. Kaupungit ovat aiempaa aloitteellisempia, esimerkiksi Helsinki pyrkii vahvasti hiilineutraalisuuteen. Myönteinen lupamenettely vauhdittaa muutosta ja puhtaampaa liiketoimintaa.

”Valtio näyttäisi tässä suhteessa olevan enemmän jarruttaja ja kaupungit mahdollistajia”, Lund analysoi.

Globaali kuva puuttuu

Samaan tapaan kuin muuallakin Euroopassa keskustelu Suomessa kohdentuu oman maan päästöihin, eikä globaalia tilannekuvaa hahmoteta.

”Tietenkin tarvitaan paikallisia toimia, mutta ilmastonmuutosta ei pystytä hillitsemään ilman globaalia otetta. Tästä puhutaan selvästi liian vähän.”

Esillä eivät juuri ole olleet kysymykset siitä, miten köyhempiä maita autettaisiin kestävälle polulle. Mikä on globaali vastuu ja oikeudenmukaisuus?

Suomessa saa paljon huomiota hiilidioksidivero. Päästöjen hinnoittelun kautta on tarkoitus antaa markkinasignaali niiden pienentämiseksi.

”Uusi hallitus toimii tämän suuntaisesti nostamalla bensaveroa. Samalla unohtuu, että hiilidioksidivero antaa luvan päästöihin, kunhan maksaa eikä muuta elintapojaan”, Lund sanoo.

Huonompiosaisilla ei välttämättä ole varaa puhtaisiin ratkaisuihin tai mahdollisuutta maksaa lisää, jolloin nämä joutuvat kärsimään enemmän. Verotusta tulisi Lundin mielestä tarkastella oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, siten että kukin saisi tehdä varojen ja resurssien suhteessa yhtä suuren ponnistuksen asian eteen.

Lue myös: Maria Ohisalo on nyt vihreiden puheenjohtaja: ”Ilmastonmuutos pitää torjua niin, että kaikki pysyvät mukana”

Myönteisenä Lund pitää ilmastotietoisuuden selvää kasvua Suomessa. Ilmastonmuutos koetaan uhaksi ja ymmärretään, että päästöjä pitää vähentää.

”Toimet jätetään kuitenkin valtion tehtäväksi. Todellinen valmius tekoihin on hukassa. Tarjolla ei ole riittävästi arjen valintoja ohjaavaa tietoa.”

Raadollinen ilmastopolitiikka

Aivan liikaa Suomessa puhutaan Lundin mielestä metsien hiilinieluista.

”Asia on tärkeä Suomelle ja sen taloudelle, mutta keskustelu saa helposti liian suuret mielipidepohjaiset mittasuhteet, mikä vaikuttaa jopa poliittisiin päätöksiin. Ensin tulisi selvittää metsien vaikutus tieteellisesti ja luoda tämän pohjalta tulevaisuuden suuntaviivat.”

Ilmaston kannalta merkittävä epäkohta on Lundin mukaan turpeen käyttö Suomessa. Turpeen energiankäytön päästöt kun ovat jopa korkeammat kuin hiilellä.

”Poliittista tahtoa turpeen alasajoon ei löydy edes uudesta hallituksesta. Hyvin toimeentuleva edistyksellinen maamme näyttää tässä huonoa esimerkkiä, joka osoittaa ilmastopolitiikan raadollisuuden.”

Suomen cleantech-sektorin painopiste on valmistavassa teollisuudessa, rakentamisessa ja kierrätysmateriaaleissa. Alan liikevaihto on noin 40 miljardia euroa, josta viennin osuus 10 miljardin luokkaa.

”Moni yritys pohjautuu perinteiseen teknologiaan, jota on parannettu ympäristöä säästävään suuntaan tekemällä inkrementaalisia innovaatiota. Suuria teknologiahyppyjä on Suomessa nähty vähemmän.”

Sellainen on merkittävään innovaatioon pohjautuva Nesteen biodiesel.

Tulevaisuuden kiinnostavina Cleantech-alueina Lund pitää kierrätykseen ja kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja, joita ovat tekemässä niin Outotec, Wärtsilä kuin hiilinanoputkipohjaisia näyttöjä kehittävä Canatu sekä Lahden kaupungin seudun jätteiden käsittelyn ja logistiikan yritykset.

Teknistä osaamista Suomessa riittäisi, mutta kesto-ongelma on riskipääoman saannin vaikeus.

”Innovaatioketjun alkupää toimii eli ideoita syntyy, mutta tuotteistaminen, skaalaaminen ja markkinoille vieminen ovat haasteita”, Lund harmittelee.

Lisää aiheesta: Ison kiistan herättänyt sana puuttuu hallitusohjelmasta – Pekka Haavisto: ”Saatiin erittäin tiukat kirjaukset hiilinieluista”