Informaatio- ja teknologiaoikeuden professori ja oikeustieteen dosentti Jukka Kemppinen on julkaissut blogissaan tietoja tiedotusvälineiden toiminnasta Jokelan tragedian yhteydessä viime marraskuussa.

Kemppinen kertoo, että hänellä on ollut hallussaan nyt julkaisemansa aineisto koko vuoden ajan, ja nyt häntä on pyydetty se julkaisemaan. Aineisto on peräisin eräiltä Jokelan koulun oppilailta, joiden nimiä Kemppinen ei paljasta.

Kemppisen mukaan tarkoituksena on taittaa kärki sensaatiokirjoittelulta.

Kemppisen mukaan hänellä ei ole ollut mahdollisuuksia tarkistaa julkaisemassaan tekstissä kerrottavia asioita, mutta hän kertoo myös luottavansa tietojen oikeellisuuteen.

Kemppisen julkaisema aineisto antaa raadollisen kuvan tiedotusvälineiden toiminnasta Jokelan ampumatapauksen yhteydessä.

Kemppisen aineiston mukaan kriisikeskuksen työntekijäksi esittäytynyt henkilö sai haastattelun Jokelan koulun matematiikan opettajalta. Yksi toimittaja esittäytyi aineiston mukaan pappina ja yritti hankkia tietoa Auvisten kotiosoitteesta.

Kemppisen julkistaman aineiston mukaan useat toimittajat ovat ottaneet yhteyttä alaikäisiin lapsiin ja kärttäneet näiltä kommentteja tapahtumista ilman vanhempien lupaa. Yhdessä aneistossa kuvatussa tapauksessa toimittaja oli soittanut Jokelan koulun terveydenhoitajan alaikäiselle lapselle ja kysellyt tältä tämän äidistä. Lapsi oli vasta joitain tunteja aikaisemmin kuullut äitinsä kuolemasta.

Aineiston mukaan toimittajat ovat myös käyttäneet sivukorvalla kuulemaansa juttelua artikkeleissaan esittäytymättä asianosaisille ja lupaa kysymättä. Aineiston mukaan useiden medioiden valokuvaajat ovat kielloista huolimatta ottaneet kuvia Jokelassa ja ne on julkaistu.

Toukokuun lopulla valmistuu Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön raportti koskien Jokela-uutistointia. Analyysissa kiinnitetään erityistä huomiota ensimmäisen päivän uutisointiin, rikoksen syiden, syyllis(t)en sekä surun ja tunteiden käsittelyyn.