Tampereen teknillisen yliopiston professori Jukka Konttinen kommentoi henkilökohtaisessa blogissaan perussuomalaisten kansanedustajan Laura Huhtasaaren graduun liittyviä plagiointisyytöksiä. Konttinen arvioi, että tuoreiden julkisten tietojen perusteella Huhtasaaren opinnäytetyön plagiointi on niin vakavaa, että gradun voisi hylätä, jos tiedot osoittautuvat paikkansapitäviksi.

Konttisen mukaan myös Jyväskylän yliopiston tarkastusprosessia voi kritisoida, koska se näyttää toimineen puutteellisesti sekä alun perin että uusintatarkastuksessa, joka Huhtasaaren graduun liittyvien epäilyjen vuoksi tehtiin. Tarkastuksen mukaan gradu sisälsi noin 10 prosenttia plagioitua sisältöä, kun Ylen selvityksen mukaan Huhtasaaren työstä peräti 30 prosenttia on kopioitu yhdestä lähteestä.

Konttinen huomauttaa, että tarkastusprosessi ei ole eikä voi olla aukoton. Ylen löytämä gradu, jota Huhtasaaren epäillään plagioineen kaikkein eniten, ei ilmeisesti ole ollut yliopiston tarkastajien tiedossa alun perin eikä nyt jälkikäteen.

– Tarkastajan on toki suotavaa tuntea alalla tehdyt muut tutkimukset ja arvioida työn arvoa myös niiden pohjalta, mutta täydellisyyteen ei inhimillisillä kyvyillä pysty kukaan. Vielä kun tilanne oli 2000-luvun alku, jolloin gradut olivat eri opinahjojen kirjastoissa, niin tarkastaja tuskin ulkoa kaikkia töitä muistaa, varsinkaan niiden sanamuotoja ja järjestyksiä. Nythän samanlaisuuksia sisältävä gradu löytyi ilmeisesti YLE:n toimittajan erityisen etsinnän tuloksena, Konttinen kirjoittaa.

– Sama koskee Jyväskylän yliopistossa tehtyä edellistä uudelleentarkastusprosessia (tulos noin 10 % plagioitua). En usko, että siinäkään oli haalittu kaikkia mahdollisia vastaavia graduja tausta-aineistoksi ja syynätty niistä tekstien samanlaisuuksia. Oli tutkittu ja vertailtu ne aineistot, mistä samanlaisuuksia oli jo löydetty.

Nykyisin plagioinnin selvittämiseen käytetään Turnitin-nimistä ohjelmaa, jota ei 2000-luvun alussa ollut käytössä.

Konttinen tekee blogissaan johtopäätöksen julkisista tiedoista.

– Huolimatta olosuhteiden erilaisuudesta ja mikäli esitetyt uudet väitteet pitävät paikkansa, niiden perusteilla Huhtasaaren gradun ja tätä myötä tutkinnon voisi hylätä. Hänen omat selityksensä eivät muuta faktoja miksikään, professori kirjoittaa.

– Mutta itse en toki tuomari asiassa voi olla samoin kuin ei asiaa pyörittävä someyleisö tai mediakaan. Vaan käsiteltäköön asia juridisesti oikein, jos näin koetaan tarpeelliseksi.

Hyväksytyn gradun saati tutkinnon hylkääminen jälkikäteen on Suomessa hyvin harvinaista, vaikka yksittäisiä ennakkotapauksia löytyy. Huhtasaaren tapauksessa hylkäämistä pidetään erityisen epätodennäköisenä siksi, että gradun hyväksymisestä on yli viisi vuotta, joka on hallintolainkäyttölain määrittämä määräaika hyväksymispäätöksen perumiselle. Tämän jälkeen gradun hylkäämiseen tarvittaisiin erityisen painava syy.

Jyväskylän yliopisto on ilmoittanut perehtyvänsä Ylen esiin nostamiin uusiin plagiointiepäilyihin ja aloittavansa todennäköisesti uuden selvityksen Huhtasaaren gradusta.

Koko Jukka Konttisen blogin voit lukea Puheenvuorosta tämän linkin takaa. Huhtasaari on itse vastannut blogissaan syytöksiin, joita hän pitää henkilöönsä kohdistuvana mustamaalauksena.

LUE MYÖS:

Plagiointitutkija: ”Huhtasaaren teksti ei ole millään tapaa poikkeava”

Laura Huhtasaaren gradu tutkitaan uudelleen ”hyvin todennäköisesti”

Laura Huhtasaari suoraan kysymykseen: ”Kun pitäisi muistaa 15 vuotta sitten tapahtuneita asioita pilkuntarkasti”

SK: Laura Huhtasaari vastaa uusiin syytöksiin: ”Pyrin noudattamaan ohjeita joita silloin annettiin”

Yle: Laura Huhtasaaren gradusta paljastui rajusti lisää plagiointia