Metsäpatologian professori Jarkko Hantula sanoo, että metsätalouden muodoista käydyssä keskustelussa ei Suomessa ole juurikaan huomioitu kansantaloudellista näkökulmaa, vaan on pitäydytty metsänomistajan horisontissa.