Työoikeuden professori Seppo Koskinen sanoo Uudelle Suomelle, että hänen aiemmin esiin nostamansa irtisanomislain paha ongelma on poistunut hallituksen eilen esittelemässä ratkaisuehdotuksessa.

Koskinen arvioi aiemmin tässä kuussa Uudelle Suomelle, että irtisanomislaissa on perustavanlaatuinen ongelma: henkilöperusteinen irtisanominen oli muuttunut siinä oikeasti kollektiiviseksi eli yritysperusteiseksi irtisanomiseksi. Lue lisää: Professori löysi irtisanomislaista pahan ongelman: ”Tämä ei enää ole työntekijästä johtuva irtisanominen”

Hallituksen eilisessä ratkaisuehdotuksessa aiempi 10 työntekijän raja on poistunut kokoaan. Lue lisää: Uusi irtisanomislaki: Sipilän hallitus poisti kokonaan henkilörajan – ”Tästä puuttuu nyt se 10”

Sen sijaan hallitus on muotoillut työsopimuslain kohdan näin:

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan”.

Koskisen mielestä 10 hengen rajan poiston ohella hyvää ehdotuksessa on se, että lainkohdan muotoilu on huomattavasti aiempaa selkeämpää.

”Alkuperäisessä ehdotuksessa oli yleislauseke yleislausekkeen sisällä. Eli pienten yritysten irtisanomisperuste yritettiin saada sen yleislausekkeen sisään omana perusteena. Se on ihan liian vaikeaa, se ei onnistu. Nyt on kyse vain yhdestä yleislausekkeesta ja hyvin tutusta, perinteisestä arviointitavasta, jossa tämä työntekijöiden määrä on hieman merkittävämmässä asemassa”, Koskinen sanoo.

”Tämä on sata kertaa selkeämpi tilanne. Sitä ei moni muu ymmärrä, semmoinen joka ei ole näitten kysymysten kanssa touhunnut, kuinka suuri ero sen edellisen luonnoksen ja tämän välillä on selkeydessä. Se tuntuu varmaan vieraalta, kun sanon, että sata kertaa selkeämpi, että eihän sitä usko, mutta näin se kyllä on.”

Koskisen mielestä aiempi luonnos oli kirjoitettu jopa huolimattomasti, minkä vuoksi sinne lipsahti kollektiivinen peruste. Näin ollen Koskinen tulkitsi, että lakiehdotus olisi ollut ristiriidassa jopa kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksen 158:n kanssa.

Tämä ongelma on nyt siis poistunut, koska yrityksen koko on nyt vain yksi harkittava, ei ratkaiseva seikka.

”Tämä on nyt aivan selkeästi henkilökohtaisen perusteen tulkintaa. Se on se pääasia”, Koskinen sanoo.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n hallitukset kokoontuvat tänään päättämään, kelpaako hallituksen ratkaisuehdotus niille. Hallitus toivoo, että ammattiliittojen lakia vastustavat työtaistelut loppuisivat vastaantulon myötä.

LUE MYÖS:

Tässä on Sipilän hallituksen ratkaisuehdotus

Hallituksen uusi ehdotus irtisanomislaiksi – Ekonomistin arvio Ylellä: ”Tässä on se suurin miinus”