Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo on pahoillaan hallituksen perhepaketin kaatumisesta.

Yhteiskuntapolitiikka-lehden blogissaan Hiilamo täsmentää, ettei hän pitänyt pakettiin sisältyneestä päivähoito-oikeuden rajoittamisesta. Sen sijaan hän kannattaa kotihoidon tuen jakamista.

– Kotihoidon tuki on tasa-arvoisen vanhemmuuden tulppa, joka heikentää isien mahdollisuuksia osallistua lastensa hoitoon ja äitien mahdollisuuksia osallistua työelämään. Pidemmällä aikavälillä kotihoidon tuen jakaminen nostaisi naisten palkkoja ja eläkkeitä – ja hyödyttäisi ehkä myös lapsia, Hiilamo kirjoittaa.

Professori muistuttaa, että vastoin yleistä suomalaista uskomusta lapsen kotihoito ei ole erityisen hyödyllistä, muttei erityisen haitallistakaan. Hiilamo hämmästelee myös puheita siitä, että kotihoidon tuen jakamalla valtio puuttuisi perheen sisäisiin asioihin. Hän kääntää asetelman toisinpäin.

– Kotihoidon tuki on yksi harvoista perhekohtaisista sosiaalieduista. Pienten lasten vanhempien tuessa pohjoismainen linja on ollut luoda yksilöllisiä oikeuksia. Tämä näkyy muun muassa isäkiintiöiden yleistymisessä. Eikö ole aivan luonnollista, että kotihoidon tuki olisi yksilöllinen oikeus? Miksi isät eivät saisi haluta yhtä lailla hoitaa lapsia kotona kuin äiditkin ja miksi heille ei tulisi luoda siihen yksilöllinen oikeus?

– Jatkossa kotihoidon tukea tulisi valmistella yhdessä vanhempainpäivärahan kanssa. Suomessa vanhempainvapaa on liian lyhyt ja joustamaton. Sitä kannattaisi korottaa, pidentää ja kiintiöidä – ja yhdistää uudistukseen kotihoidon tuen jakaminen, Hiilamo ehdottaa.

Hiilamo on jo pitkään puolustanut kotihoidontuen kiintiöittämistä. Kaksi vuotta sitten Uuden Suomen haastattelussa hän arvioi nykykäytännön aiheuttavan "naisloukun" ja ajaa toisen sukupuolen syrjään työelämästä ja eläketurvasta. Tuoreimman tilastopäivityksen mukaan kotihoidontuen saajista 94 prosenttia on naisia.