Juha Sipilän (kesk) hallituksen sosiaalipoliittiset linjaukset ovat keskenään ristiriitaisia, arvioi Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin (soc&kom) professori Helena Blomberg-Kroll.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön professori huomauttaa, että samalla, kun hallitus on toteuttanut perustulokokeilua, jonka perusajatuksena on vastikkeeton kansalaispalkka, se on ottanut käyttöön vastikkeellisen aktiivimallin. Aktiivimallin idea on päinvastainen kuin perustulon, kun työttömyystuen saanti edellyttää osallistumista työllistymistä edistävään toimintaan.

”Aiemmin oli olemassa sisäänrakennettu idea tietystä linjasta ja noudatettiin tiettyä ideologiaa, nyt siirrytään yhdestä ääriehdotuksesta toiseen. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta tätä kulttuuria on vaikea ymmärtää”, Blomberg-Kroll arvostelee yliopiston uutisessa.

Aiempaan sosiaalipolitiikan malliin kuului Blomberg-Krollin mukaan myös se, että uudistuksia rakennettiin työryhmissä laajalla poliittisella yhteisymmärryksellä, konsensuksella. Nyt uudistuksia pusketaan läpi ilman muiden puolueiden parlamentaarista tukea.

Soc&komin professori pohtii, että taustalla vaikuttaa taantuma, ja kuinka primusmaana pidetty Suomi ei toipunut siitä muiden maiden tapaan. Nyt Suomesta on tullut ”kokeiluvaltio”, jossa halutaan ensin tehdä sekä kokeilla ja arvioida vasta sitten, sen sijaan, että valmistelutyötä tehtäisiin huolella.

”Tämä on ongelmallista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kannalta, koska kokeilut kohdistuvat usein juuri heihin”, Blomberg-Kroll sanoo.

”Heitämme sata kananmunaa ilmaan ja katsomme, minne ne putoavat, mitkä säilyvät ehjinä ja mitkä menevät rikki”, hän jatkaa.

Blomberg-Kroll huomauttaa, että nyt Suomen sosiaalipolitiikan linja on erkautumassa pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta kehityssuunnasta, jossa palveluja hajautetaan. Suomessa toimeentulotuen perusosa keskitettiin juuri kunnilta Kelalle. Juuri tämän siirron vaikutuksiin sosiaalipolitiikan professori on keskittynyt Suomen Akatemian rahoittamassa konsortiohankkeessa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana.

Toimeentulotuen perusosan siirtäminen Kelaan on tehnyt sen hakemisesta tasa-arvoisempaa, kun päätökset tehdään keskitetysti. Tutkimushankkeessa on kuitenkin käynyt ilmi, että käsittelystä on tullut kaavamaisempaa, eikä hakijoiden yksilöllisiä olosuhteita ei oteta huomioon. Tulokset osoittavat, että se on johtanut monen kohdalla heikennyksiin.

Monet tutkimukseen vastanneet asiakkaat ovat pettyneet viranomaisten toimintaan. Luottamus viranomaisiin on heikentynyt varsinkin niillä, joita uudistus on koetellut eniten. Nämä ovat esimerkiksi henkilöitä, joilla on ollut vaikeuksia hakea tukia uudessa nimettömässä ja digitalisoidussa järjestelmässä tai joiden hakemukset on hylätty tai joiden tukia on laskettu.

”Ihmiset, jotka pettyvät pahasti yhteiskuntaan ja sen tarjoamaan apuun voivat turhautua ja vieraantua yhteiskunnasta. Vaarana on, että tällaiset ihmiset torjuvat yhteiskunnan kokonaan ja jäävät täysin vaille apua. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Monet asiakkaat ovat vihaisia ja turhautuneita, mikä ei ole hyvä lähtökohta yhteiskunnan kehittämiselle”, Blomberg-Kroll toteaa.